Obchodní řetězce přestanou do šesti let prodávat vejce od slepic z klecových chovů

Většina obchodních řetězců působících v Česku se zavázala, že nejpozději od roku 2025 ukončí prodej vajec pocházejících z klecových chovů slepic. O tom, co to bude znamenat pro chovatele i pro zákazníky, se diskutovalo v pořadu Devadesátka ČT24. Shoda panovala na tom, že přechod na alternativní chovy si vyžádá zvýšené investiční náklady a také zdražení takto produkovaných vajec. 

Video 90’ ČT24 - Řetězce chtějí skončit s prodejem vajec z klecí
video

Devadesátka ČT24: Řetězce chtějí skončit s prodejem vajec z klecí

Organizace OBRAZ – Obránci zvířat loni tajně natočila, jak to vypadá v českých klecových velkochovech slepic (viz přiložená videa). Jejich materiál pořízený na několika různých místech zachycuje slepice s otevřenými ranami oklovávající rozkládající se těla uhynulých nosnic nebo vejce pokrytá roztoči.

To vše se objevilo v červnové reportáži Jana Nováka z pořadu 168 hodin. I tato reportáž pomohla tomu, že se o podmínkách ve velkochovech začalo mluvit více, což vedlo právě k reakci některých obchodních řetězců, které se zavázaly, že ukončí prodej vajec nosnic z klecí. 

Předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá v pořadu připomněla, že chovatelé už v minulosti investovali do přechodu z bateriového klecového chovu na obohacený klecový chov. Ten od roku 2012 nařídila Evropská unie. 

Přechod na chov slepic bez klecí by si podle ní vyžádal více než čtyři miliardy korun, které velkochovatelé nemají z čeho investovat. Navíc nemají jistotu, jak velký odběr si nasmlouvají obchodní řetězce. Situaci ztěžuje i to, že na rozdíl od dlouhodobějších smluv v cizině jsou smlouvy zdejších chovatelů s řetězci na měsíc, často ne písemně, uvedla Dlouhá.   

Video 168 hodin
video

168 hodin: Pohled do klecových velkochovů slepic

 V pořadu se opět diskutovalo o záběrech vysílaných v pořadu 168 hodin. Podle Dlouhé byly zaměřeny na to, aby vzbudily ve spotřebitelích emoce a odradily je od nákupu. Řekla, že takto drasticky to nevypadá, jde jen o občasná pochybení firem. Nevyloučila ani možnost manipulace se záběry.

To koordinátor kampaně OBRAZ – Obránci zvířat Pavel Buršík vyloučil. Záběry podle něho ukazují realitu ve čtyřech velkých velkochovech, živoření slepic. „Nemohou se ani hýbat, byť to zákon nyní povoluje.“ Podmínky v obohaceném klecovém chovu považuje za systémový problém, který umožňuje zastaralou, krutou praktiku. „Není důvod způsobovat peklo zvířatům,“ uvedl s tím, že podle vyjádření samotné Dlouhé je průměrná cena jednoho vejce z klecí 1,60 koruny a z podestýlky (halový chov, kdy je podestýlka ze slámy, pilin nebo hoblin) je to 1,90 koruny. 

Dlouhá k tomu podotkla, že náklady se u různých chovatelů velmi liší, a nelze proto vždy hovořit o těchto zmíněných rozdílech. Doplnila, že chovatelé se přizpůsobili právě tlaku řetězců na prodej levných vajec, kdy není zájem o vejce z volného chovu.

Video 168 hodin
video

168 hodin: V kleci II

Viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Pavel Mikoška zmínil, že ochrana zvířat se stává součástí politiky zahraničních řetězců. Domnívá se, že přechod k alternativním chovům by neznamenal dramatický růst cen. „Benefit pro život slepic je na místě. A zákazník bude ochoten příplatek na ceně vajec uhradit.“

Podle něho však také záleží na prvotní investici a tu je třeba chovatelům nějak kompenzovat, například z fondů Evropské unie či ministerstva zemědělství. 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád se o natočených záběrech domnívá, že šlo o kampaň, jejímž cílem bylo ukázat spotřebitelům, že jde o vejce ze strašných chovů. „Nemůžu se ztotožnit s tím, že to tak je,“ dodal. 

Podle něho nejde o problém technologie (obohacené klecové chovy), ale o případy zanedbání ze strany chovatelů. „Zvířata hynou ve všech chovech, i ekologických i klecových.“ Současné podmínky jsou podle něho v souladu s evropskou legislativou, která vznikla na základě odborných studií. 

V pořadu vystoupila i zástupkyně iniciativy zaměřené na ukončení klecových chovů Compassion in World Farming v ČR Romana Šonková. „Je to krutý způsob. V naší moderní společnosti není nutný, je možné ho nahradit alternativními metodami,“ řekla. 

Pro tento přechod sbírá organizace podporu od občanů Evropské unie, a to i s vědomím, že to není krátkodobý proces. „Poptávka po animal welfare (slušné zacházení se zvířaty – pozn. red.) roste,“ dodala. 

Podmínky slepic v klecových chovech nejsou či spíše nejsou podle 86 procent dotázaných respondentů vyhovující. Názor, že jsou či spíše jsou vyhovující, zastávalo 10 procent z šesti stovek respondentů zářijového průzkumu v Česku agentury Median.