EU se má soustředit na digitální a čisté technologie, míní komise

Důraz na digitální a čisté technologie a na modernizace klade inovovaná strategie průmyslové politiky EU, kterou představila Evropská komise. Její součástí budou letos na podzim například i nová opatření o oběhovém hospodářství či zpřísnění emisních norem CO2 pro osobní auta a lehká užitková vozidla.

„Mnoho evropských průmyslových odvětví stojí před zásadní změnou,“ upozornila Elżbieta Bieńkowská, komisařka EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední firmy. Místopředseda komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen míní, že technologickými změnami, přesměrováním investic do výzkumu na inovativní podnikatelské nápady a udržením vedoucí pozice v oblasti nízkouhlíkového hospodářství se Evropě „podaří připravit půdu pro vznik inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu“.

Větší důraz na evropský průmysl, který v EU dává práci 32 milionům lidí a znamená dvě třetiny vývozu, zmínil minulý týden předseda komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v europarlamentu. Budoucnost evropského průmyslu bude záviset na jeho schopnosti neustále se přizpůsobovat, inovovat a investovat do nových technologií a změn, které přinese širší využití digitalizace a přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, míní komise.

Video Studio 6
video

Celý projev Junckera před europoslanci

Mezi jejími nejnovějšími návrhy tak nechybí kroky k posílení kybernetické bezpečnosti, například vytvoření evropského výzkumného a odborného střediska pro tuto oblast. Podpořit by mělo zavádění technologických a průmyslových kapacit. Vzniknout má také společný systém certifikace produktů a služeb, uznávaný ve všech členských zemích EU. Usnadnit by se mělo přeshraniční předávání dat, která nemají charakter osobních údajů.

Na podzim plánuje komise přijít s novou strategií pro plasty a s opatřením na „zdokonalení produkce obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na biologický materiál a bioenergii“. Ve stejném období také budou zveřejněny návrhy týkající se čisté mobility – včetně zpřísnění norem emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel nebo plánu na vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva, například pro dobíjení elektromobilů.

Součástí strategie jsou rovněž už minulý týden zveřejněné návrhy na prověřování přímých zahraničních investic a vyváženost a progresivitu evropské obchodní politiky.

Komise také plánuje přijít s iniciativami, které by měly zlepšit zadávání veřejných zakázek v EU nebo modernizovat rámec ochrany duševního vlastnictví a patentů v EU.