Jak stárne a vylidňuje se venkov? Mapy ukazují, kde je to nejhorší

Evropské dotace na rozvoj cestovního ruchu v odlehlých oblastech snižují nezaměstnanost a brání vylidňování obcí. Vyplynulo to ze studie, kterou představil Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Studie potvrdila trend vylidňování, často se týká obcí v příhraničí, které však mají velký nevyužitý turistický potenciál. Z fondů by mohlo jít na podporu cestovního ruchu od příštího roku 2,5 miliardy korun.

Video Události
video

Události: Jak udržet život v pohraničních vesnicích

Studie potvrdila, že v odlehlých oblastech Česka se obce nadále vylidňují, zejména kvůli odchodu mladých a vzdělaných lidí. Jsou pak zpřetrhány historické vazby, mizí vztah k tradicím, k půdě, ke krajině a k venkovu.

Podle prezidentky svazu Marty Novákové jsou důvodem odlivu mladších ročníků neatraktivní životní podmínky. „Chybí dostatečná dopravní obslužnost nebo je obtížné nalézt v regionu pracovní příležitosti. Ve výsledku tak v odlehlých obcích zůstávají pouze starší, méně vzdělaní lidé, přičemž chybí osobnosti schopné zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu,“ dodala Nováková.

Řešením podle Svazu obchodu a cestovního ruchu může být podpora nových pracovních míste přímo v místě bydliště: „Když obyvatelé nebudou muset cestovat do velkých měst za prací, je i větší pravděpodobnost toho, že budou chtít zůstat v obci.“

Podle prezidentky svazu Marty Novákové velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. „Je například známo, že vytváření ucelených destinačních komplexů s celoročním využitím je impulsem pro rozvoj dalšího podnikání v dané obci. Jde o jeden z klíčových výstupů výzkumu, který dává jasný návod, jakým směrem by měla jednotlivá ministerstva zaměřit svoji pozornost,“ dodala Nováková.

Peníze z evropských strukturálních fondů pomáhají podle průzkumu také celkovému ekonomickému růstu obcí. Dále zvyšují veřejné investice a stimulují soukromé investice, čímž zvyšují poptávku po pracovní síle.

„Výsledky studie zapadají do kontextu informací, se kterými pracujeme. Cestovní ruch je sektor, který má zejména s ohledem na rozšiřující se technologie v průmyslu stále větší význam z hlediska zaměstnanosti.“

Klára Dostálová

náměstkyně sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nyní není možné turistiku podporovat, to se však může od příštího roku změnit. „Ve spolupráci se SOCR se snažíme revidovat aktuální stav, kdy je podpora cestovního ruchu v rámci OP PIK zcela vyloučena,“ uvedla Radka Bučilová pověřená řízením odboru koordinace strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ní se bude o úpravě OP v tomto směru s Evropskou komisí nadále diskutovat. Dotační částka by mohla dosáhnout 2,5 miliard korun.

Video Studio ČT24
video

Tisková konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ke studii o vylidňování obcí

Dotace lze podle Dostálové až do roku 2020 využít třeba na budování cyklostezek, výstavbu a rekonstrukci sociálních podniků či na pořízení dokumentů územního rozvoje obcí a měst.

Svobodová: Pro podnikatele jednotlivce je třeba minimalizovat administrativu

Podle generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evy Svobodové vnímají vylidňování venkova malé firmy dost podstatným způsobem. Řada pracovníků pak v místě chybí. „Týká se to zejména technických oborů, kvalifikovaných dělnických profesí anebo technických profesí, protože lidé nejsou ochotni cestovat za prací. Druhou věcí je, že ty zajímavé lidi z venkova a menších měst stahují nadnárodní společnosti do velkých center,“ konstatuje Svobodová.

Dodává, že  za zásadní ale považuje případné legislativní změny, které by podnikání podpořily. „Největší problémy jsou v oborech, které se týkají malých obchodních provozoven, malých restaurací, drobných pěstitelů, kdy obecně je tam přebujelá administrativa. My proto navrhujeme zásadní snížení výkazů a administrativy pro OSVĆ, tedy pro podnikatele bez zaměstnanců, vše na jeden papír,“ říká Svobodová.

Video Studio ČT24
video

Svobodová: Navrhujeme například zásadní snížení administrativy

 

A  s tím podle ní souvisí i motivace zakládat firmy. „Náš konkrétní návrh je mít tři roky zjednodušený režim, zvýhodněné záruky, úvěry, ale každopádně také to, co bude motivovat mladé lidi, aby zůstávali v obcích, a to internet do všech obcí do určitého objemu dat zdarma. A souvisí s tím i dopravní infrastruktura, tedy nezpoplatňování silnic nižších tříd a speciální strukutrální fondy pro podnikatele v obcích,“ konkretizuje.

Autory studie Predikce udržitelnosti zaměstnanosti v odlehlých venkovských oblastech v cestovním ruchu jsou sociolog Tomáš Lebeda a marketingový specialista Tomáš Kantor. Detailně bylo v analýze vyhodnoceno 57 odlehlých obcí.

Kantor řekl ve Studiu 6, že hlavním kritériem pro život v těchto oblastech jsou pracovní příležitosti. Naopak význam dopravní dostupnosti oproti minulosti poklesl. 

Když chybí bankovní služby

Z obcí mizí také pobočky bank. Na konci roku zrušila své kontaktní místo v Rousínově na Vyškovsku třeba Česká spořitelna. Nově tak jeho obyvatelé musí například kvůli výběru ze spořících knížek cestovat i několik kilometrů – mohou zamířit do sedm kilometrů vzdáleného Slavkova anebo jet deset kilometrů do Vyškova.

Vzdálenost představuje problém především pro starší lidi. Vedení města s bankou jedná o obnovení provozu pobočky - zatím bez úspěchu. „Pobočka dlouhodobě stagnovala, tak jsme se nakonec rozhodli ji zrušit. Nicméně v místě zůstal bankomat, který mohou klienti využít pro základní operace,“ uvedla mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Některé obce ale stále čekají i na zmíněný bankomat. Příkladem jsou Drnovice na Vyškovsku. „Prvotní jednání o bankomatu v naší obci proběhlo někdy v zimě roku 2011,“ popsal začátek jednání starosta Drnovic Jiří Dvořák (ČSSD). Jenže banky pro instalaci zvažují spádovost, náklady na údržbu, počet obyvatel i vydaných karet. Přísnými kritérii Drnovice, kde žije 2 400 obyvatel, tak neprojdou.