Průzkum pro ČT: Polovina podnikatelů si myslí, že EET povede ke zneužívání informací

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) povede ke zneužívání informací o podnikatelích politiky a finanční správou, domnívá se 59 procent podnikatelů oslovených v prosincovém bleskovém výzkumu agentury Median zpracovaném exkluzivně pro Českou televizi. Pětapadesát procent dotázaných věří, že nový systém povede k vyššímu výběru daní.

Více než polovina (52 %) podnikatelů dotazovaných v průzkumu agentury Median má také obavy, že nedojde k narovnání podnikatelského prostředí. Tedy aby někteří nebyli zvýhodněni tím, že neplatí daně. To byl přitom jeden z cílů zavedení celého systému.  

Celkem se výzkumu účastnilo ve dnech 7. až 10. prosince 616 respondentů. V porovnání s obdobným průzkumem o rok dříve se postoje živnostníků a podnikatelů k EET výrazně nezměnily. Například u možnosti vyššího výběru daní (loni o ní bylo přesvědčeno 50 procent dotazovaných, nyní 55 procent) či u zneužívání informací, byť zde se podezíravost ještě prohloubila (z 50 na 59 procent).

Lze však vysledovat celkový pokles odpovědí „nevím“ a významný meziroční nárůst důvěry v narovnání podnikatelského prostředí (z 36 procent na 48). Přesto stále víc než polovina dotazovaných podnikatelů pochybuje o dosažení tohoto záměru.

Nejvíce se bojí řemeslníci 

Případného zavedení EET v jejich oboru se nejméně bojí podnikatelé v oblasti poradenství, IT a finančních služeb. Ve 43 procentech označují dopad za nulový, protože již vše elektronicky evidují, či pozitivní.

Nejvíce se naopak bojí řemeslníci a stavebníci, kterých se zatím elektronická evidence netýká. V 15 procentech dokonce mluví o likvidačních důsledcích a možném konci živnosti.

Podnikatelé a živnostníci z oborů, kterých se EET týká nejaktuálněji (stravování a restauratérství, velkoobchod a maloobchod), se ukončení podnikání obávají či ho zvažují ve 13 procentech případů. Dalších 61 procent říká, že důsledky budou negativní.

Více administrativy a vysoké vstupní náklady

Hlavním zdrojem obav z potenciálního zavedení elektronické evidence tržeb je nárůst administrativy (mezi hlavní dva důvody ji zařazuje 63 % OSVČ) a vysoké vstupní náklady (49 %). Vysokými vstupními náklady častěji argumentují menší živnostníci a podnikatelé.

Nutností platit vyšší daně pak častěji svoje obavy zdůvodňují podnikatelé v odvětvích, kterých se elektronická evidence týká nejaktuálněji (tedy stravovací a ubytovací služby a v druhé etapě pak velkoobchod a maloobchod).

Video Události
video

Události: Podle průzkumu skoro polovina podnikatelů kvůli EET zdražila

Zdražím já, zdražíš ty

Již při prosincovém spuštění první fáze EET lidé zjistili, že někteří podnikatelé toho využili ke zdražení jídel i nápojů. Tohoto dopadu si výzkum také všímá. 

Celkem 40 procent podnikatelů a živnostníků uvedlo, že v souvislosti s přechodem na elektronické pokladny nezdražili / nebudou zdražovat. Výrazné zdražování (nad 10 procent aktuálních cen) připustilo patnáct procent OSVČ. Nejčastěji o něm mluvili podnikatelé z oblasti stravování, ubytování a řemesel a podnikatelé s obratem do půl milionu. V těchto segmentech vyšší zdražení připouští okolo 20 procent.

Podle autorů výzkumu z agentury Median to může souviset s dosavadním častějším obcházením odvodu daní i s vyššími relativními náklady na pořízení a provoz elektronické evidence v těchto segmentech podnikání (například vzhledem k omezeném rozsahu a typu práce).

 

Většina zákazníků nemá chuť případné obcházení EET nahlásit

Agentura Median se v exkluzivním bleskovém výzkumu pro ČT ptala na vztah k EET také zástupců obecné populace. Z odpovědí 904 respondentů vyplynulo, že povědomí o ní je značně rozšířené (97 procent), ale znalost většinou jen povrchní. Pouze 36 procent dotázaných uvedlo, že zná detaily. Vyšší znalost byla podle očekávání u OSVČ, kde podrobnosti znaly dvě třetiny. 

Samotné zavedení evidence má lehce většinovou (58 procent) podporu. Roste s věkem, což podle autorů výzkumu může souviset s představou silnějšího státu mezi staršími respondenty, ale také se vzděláním. Mezi OSVČ je podpora menšinová (35-40 procent).

Hned od samotného startu evidence se objevily případy, kdy lidé upozorňovali úřady, že nedostali příslušný doklad. Ve výzkumu Medianu deklarovalo ochotu nahlašovat podnikatele, který EET obchází, jen šestina respondentů. Vyšší ochotu měli podle očekávání lidé, kteří evidenci rozhodně podporují. Ale i mezi nimi byla pod třiceti procenty.

Výzkum o EET mezi podnikateli 905.43 KB
Výzkum o EET mezi obecnou populací 960.13 KB