Jak pracují aktivní penzisté

Praha - Ne každý důchodce je po obdržení svého důchodového výměru nadšen. Na ty, kteří nejsou finančně uspokojeni, nebo se cítí natolik aktivní, pamatuje zákon o důchodovém pojištění možností přivýdělku při důchodu. Ovšem i tato možnost má svá daná pravidla.

Přivýdělek u předčasného starobního důchodu

U předčasného starobního důchodu není možný přivýdělek na základě pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti, protože tito zakládají účast na důchodovém pojištění. Pokud začne předčasný starobní důchodce takto pracovat, není mu důchod vyplácen. Ovšem u dohody o provedení práce naopak není žádný problém, protože z této dohody se neplatí ani sociální pojištění a práce na tuto dohodu se pro nárok na důchod nezapočítává. Toto omezení ovšem platí pouze do dosažení klasického důchodového věku, po jeho dosažení již může důchodce pracovat za podmínek, stanovených pro „klasický“ starobní důchod.

Přivýdělek u „klasického“ starobního důchodu

Oproti předčasnému starobnímu důchodu neplatí u starobního důchodu žádné omezení, co se týče práce na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Pokud má důchodce sjednán klasický pracovní poměr, musí jej mít sjednán na dobu určitou a to nejdéle 1 roku.  Ovšem nic nebrání opakovanému prodlužování takto sjednaného pracovního poměru. Není nijak omezena výše přivýdělku, může být tedy jakkoliv velká. Ještě je také dobré vědět, že pokud starobní důchodce pracuje po dosažení důchodového věku a současně starobní důchod nepobírá, můžu se takto zvýšit svůj budoucí starobní důchod, protože za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti (kromě dohody o provedení práce) po dosažení důchodového věku se mu procentní výměra důchodu zvyšuje 1,5 %.

Přivýdělek u částečného invalidního důchodu

Zde neplatí žádné omezení, co se týče výše výdělku či typu smlouvy, na základě které částečně invalidní důchodce pracuje. Pokud částečně invalidní důchodce ztratí zaměstnání, může se normálně nechat zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a hledat jeho prostřednictvím zaměstnání nové.

Přivýdělek u plného invalidního důchodu

U plného invalidního důchodu sice poklesla pracovní schopnost důchodce (podmínkou pro nárok na důchod je minimálně 66% pokles pracovní schopnosti), ale i tak zbytek pracovní schopnosti nevylučuje možnost přivýdělku. Před započetím výdělečné činnosti není od věci navštívit okresní správu sociálního zabezpečení (v bývalém okresním městě) a na možnost rozsahu přivýdělku v tom daném konkrétním případě se zde informovat. Plně invalidní člověk sice nemůže být veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ale může i tak jeho služeb využít a informovat se zde např. na vhodná volná pracovní místa apod.

Přivýdělek u vdovského či vdoveckého důchodu

U těchto pozůstalostních důchodů je dovolenou pracovat bez jakéhokoliv omezení, takže i když si vdova či vdovec vydělají v zaměstnání jakoukoliv částku, jejich vdovský nebo vdovský důchod to nijak neovlivní.

Přivýdělek při sirotčím důchodu

Ani u sirotčího důchodu není možnost přivýdělku nijak omezena, takže klidně i osiřelí studenti se mohou při studiu pracovat či podnikat a o sirotčí důchod nepřijdou. Důležité je pouze to, aby pokračovali ve studiu.