Co si mohou z daní odečíst právnické osoby?

Praha - Tomu, o jaké slevy a odečitatelné položky si mohou snížit daně fyzické osoby - zaměstnanci i podnikatelé - jsme se již na našich stránkách věnovali. Jaké možnosti ale mají právnické osoby, tedy například obchodní společnosti? Spektrum odečitatelných položek je u nich nesrovnatelně menší, přesto se několik možností nabízí.

Snížení daňového základu

Právnické osoby podobně jako osoby fyzické mají možnost snížit si přímo základ daně. Slouží jim k tomu tzv. odečitatelné položky. V případě právnických osob připadají v úvahu následující dva odpočty:

  1. Dary - podmínky pro jejich odečtení jsou podobné jako u fyzických osob. Hodnota jednoho daru musí být alespoň 2000 korun a maximálně lze odečíst 5 procent ze základu daně. Poskytnete-li právnická osoba dar vysoké škole nebo veřejné výzkumné instituci, lze odpočet navýšit o dalších 5 procent.
  2. Neziskové organizace si mohou základ daně za stanovených podmínek snížit až o 30 procent, maximálně o milion korun. Pokud je 30procentní snížení menší než 300 tisíc Kč, lze odečíst celou částku 300tisíc korun, maximálně však do výše základu daně.

Fyzické i právnickéosoby si mohou základ daně snížit také o hospodářskou ztrátu, vykázanou v předchozím zdaňovacím období. Tuto ztrátu lze uplatnit nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích. Záleží jen na podnikateli, jak si ztrátu v těchto letech uplatní.

Slevy na dani

Zaměstnavatelům, ať už fyzickým či právnickým osobám, mohou snížit daň také jejich handicapovaní zaměstnanci. Na každého pracovníka se zdravotním postižením lze podle §35 zákona o dani z příjmu uplatnit slevu na dani ve výši 18 tisíc korun a 60 tisíc Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Pokud má zaměstnavatel handicapovaných pracovníků více, může být sleva dokonce ještě vyšší. Jestliže totiž zaměstnává alespoň 25 lidí a v přepočteném průměru je více než polovina z nich zdravotně postižená, může si právnická osoba snížit daň o polovinu. Podmínky uplatnění slev na handicapované poplatníky jsou uvedeny v pokynech k daňovému přiznání.

V Liberci otevřelo obačanské sdružení DRAK druhou chráněnou dílnu, která zaměstná šest zdravotně postižených lidí.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24