Odbory odmítly Drábkův návrh na rozšíření pásmových odměn

Praha - Odbory nesouhlasí s návrhem ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) na rozšíření takzvaného pásmového odměňování, který na svém zasedání 22. září schválila vláda. Za odbory sdružující zaměstnance z rozpočtové sféry to v Senátu na konferenci Tarifní platy - mýty a skutečnost oznámila předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová. „Ve všech jednáních, která proběhla, se odbory na ničem nedohodly, a dnes tímto způsobem poprvé zveřejňují své stanovisko,“ řekla Vondrová. Změny platového systému navržené ministrem Drábkem podle odborů představují destrukci tarifního systému. Ten ale tvrdí, že současný systém odměňování hlavně podle odpracovaných let dost nemotivuje zaměstnance ke zvyšování kvalifikace. Jedna z hlavních výtek odborářů pak znovu směřovala ke způsobu vyjednávání. Návrh jim totiž nikdo z vlády neposlal předem a o konkrétních změnách se tak dozvěděli až na konferenci.

Vláda prý porušuje lidská práva

Nové znění by vládě umožnilo stanovení libovolného počtu platových stupnic s různě modifikovaným počtem platových stupňů. Jedinou konstantou by zůstal současný počet platových tříd. Návrh dále vládě umožní stanovit jednotlivé platové tarify v příslušných platových třídách a platových stupních na základě jejího rozhodnutí. Jediné, co nebude moci měnit, jsou minimální platové tarify. „Nelze to vůbec nazvat zrušením platových stupňů, nic takového se neděje,“ oponoval Drábek a návrh označil za základ pro další jednání.

Video Rozhovor s Jaromírem Drábkem a Milanem Štěchem
video

Rozhovor s Jaromírem Drábkem a Milanem Štěchem

Rozhovor s Jaromírem Drábkem a Milanem Štěchem

1.10.2010

Reportáž Michala Keborta

„Nad rámec dosavadních platových předpisů se nově navrhuje možnost sjednání smluvních platů,“ konstatovala Vondrová. Drábek uvedl, že smluvní platy by dostávali jen špičkoví odborníci. Chce na toto téma s odbory ještě jednat. Místopředseda Senátu Milan Štěch si ale myslí, že by spíše došlo k opačnému jevu, a to, že by tak vláda dostala prostor ke snižování platů. Zdroje totiž budou chybět už kvůli snižování platů o deset procent. „Já si myslím, že tam nepůjde o to za více peněz, ale za méně peněz nakonec méně kvality, protože ti kvalifikovaní zaměstnanci z této sféry v této velké nejistotě nám bohužel odejdou,“ dodává Štěch.

Vondrová už také svoje nesouhlasné stanovisko potvrdila, když důrazně upozornila, že pro zaměstnance veřejných služeb a státní správy je tato úprava nepřijatelná. Porušila by prý navíc současný systém odměňování. Realizací této změny by také došlo k porušení článku 28 Listiny základních lidských práv a svobod. Bylo by porušeno právo na spravedlivou odměnu za práci.

Za stejnou práci stejné peníze

předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová:

„Je nepřípustné, aby byli zaměstnanci jednotlivých správních a jiných institucí odměňováni za práci stejné hodnoty rozdílně.“

Také by došlo k porušení té části zákoníku práce, který přikazuje povinnost rovného odměňování za stejnou práci, tvrdí odbory. U smluvních platů navíc vůbec nevyplývá, jakým způsobem by byl stanoven okruh odborníků, pro které by se platy stanovovaly. Realizace tohoto ustanovení by podle odborů ještě více zvýraznila a prohloubila nerovnost v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy. Vzhledem k předem danému množství prostředků na platy by došlo také k diskriminaci v odměňování ostatních zaměstnanců, protože prostředky na smluvní platy by se získaly na jejich úkor. Navíc prý nejsou smluvní platy ve státní a veřejné správě uplatňovány vůbec v žádné členské zemi EU. Drábek toto tvrzení odmítl s tím, že už dnes se tento systém používá řadu let k ohodnocení řady odborníků z řad zdravotních pracovníků, u manuálních nebo uměleckých profesí a u sportovců. Kdyby šlo o protizákonné opatření, odbory by se už dávno ozvaly, dodal ministr.

Prostor pro nepotismus, klientelismus, korupci

Opatření by znamenalo pokles reálných i nominálních mezd. To by vedlo k demotivaci zaměstnanců, diskriminaci a destabilizaci pracovních kolektivů. „Vytvářelo by prostor pro nepotismus, klientelismus, korupci a politizaci veřejné správy,“ řekla Vondrová. Naopak dosavadní systém odměňování pokládají odbory za odpovídající, a to i v mezinárodním srovnání.

Ministr odmítl obavy, že odměňování založené více na osobním příplatku by vedlo k patolízalskému chování podřízených k vedoucím. Nesouhlasil ani s tvrzením, že mzdy ve veřejné správě budou snižovány plošně. Reagoval tak mimo jiné i na tvrzení místopředsedy Senátu a bývalého odborářského předáka Milana Štěcha (ČSSD), podle něhož plánované snížení objemu peněz na mzdy bude znamenat pokles reálné úrovně vyplacených mezd o 12 procent s ohledem na inflaci. Dodal, že si tak vláda vytváří prostor pro další snižování mezd. Podle ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) ale mají být mzdy od roku 2012 pouze zmrazeny na úroveň příštího roku.

Vláda podle Drábka minulý týden schválila rámec novely zákoníku práce, který kromě rozšíření možnosti takzvaného pásmového odměňování počítá se zrušením „číselného vyjádření poměru mezi nejvyšší a nejnižší platovou třídou“, která nyní činí násobek 3,4. Stejně tak by měl být zrušen rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm, který je stanoven na násobek 1,5. Plat v nejvyšším stupni je tak o polovinu vyšší než ve stupni nejnižším, podotkl ministr s tím, že dohromady s tarify je nejvyšší mzda 5,1násobek nejnižšího platového ocenění

Ministr také chce ze zákoníku práce vypustit „číselné označení počtu platových stupňů“, jichž je nyní 12. Drábek ale také uvedl, že vedení ministerstva školství se už se školskými odbory dohodlo na tom, že platových stupňů by místo současných 12 mělo být pět. Platových tříd je podle stávajícího zákoníku práce 16.

Zdravotníků se změny netýkají

Drábek tvrdí, že se změny zákoníku práce odměňování zdravotníků v příštím roce, netýkají. Hrozbu stávkou, kterou Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče plánuje v případě potřeby na 15. října, proto označil za „naprosto nekorektní“. Místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Ivana Břeňková označila ministrova slova za dobrou zprávu. „Ale my požadujeme, aby zůstaly zachovány tabulky platových tarifů v té výši, v jaké jsou, a to nejenom pro zdravotnictví, ale i sociální péči,“ uvedla.

ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09):

0„Pokud v tuto chvíli probíhají jednání s představiteli odborů a základem toho jednání je, že pro oblast zdravotnictví se vůbec nic nezmění, tak naprosto nechápu, jakým způsobem to může být prezentováno tak, že je potřeba bojovat proti destrukci systému odměňování ve zdravotnictví.“