Českým manažerům kvůli krizi ubývá sil

Praha – Třetina jich pracuje víc než deset hodin denně, někteří i přes víkend. Řeč je o manažerech, kteří se v době krize musí hodně otáčet. Pro většinu z nich je uspokojování potřeb zaměstnanců na posledním místě – přednost má spolehlivost firmy, kvalita práce a spokojenost zákazníků. Mnozí z manažerů se potýkají s nevyvážeností mezi soukromým a pracovním životem. Situací českých manažerů se zabývaly Česká manažerská asociace ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a agenturou Ipsos Tambor.

Každý třetí přiznává, že měl ještě před rokem 2009, kdy se tíživá ekonomická situace rozrostla, více sil a energie. Na manažery totiž dopadá krize ze tří stran. Od vlastníků, klientů i zaměstnanců podniku.

„Většina manažerů přiznává, že měli dříve více energie pro dosažení plánovaných cílů. Je zde vidět souvislost s nedostatečnou vyvážeností soukromého a pracovního života, což se může projevit i v poklesu aktivit manažera,“ uvedl Tomáš Macků z agentury Ipsos Tambor.


Téměř dvě třetiny manažerů si myslí, že česká věda a výzkum neprodukují dostatek tvůrčích myšlenek, které jsou aplikovatelné v jejich oboru. Milan Mostýn, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy, vidí řešení v zásadních změnách ve financování vědy a v systému výzkumu a vývoje.

Ředitelé firem přiznávají, že se jim krize promítla i do osobního života. Pracují s větším nasazením a mají méně energie než dřív. Samotný zisk je prioritní jen pro třetinu ředitelů nebo jednatelů firem. Nejdůležitějšími životními hodnotami českých manažerů jsou spokojená rodina, smysluplná práce a děti.