Změnu penzijního fondu nenechávejte na poslední chvíli

Praha - Lidé, kteří si spoří na důchod, mají na změnu svého penzijního fondu už jen pár posledních dnů. Pokud tak chcete opravdu učinit, nenechávejte to na poslední chvíli, varují fondy. Poslední možný termín výpovědi je příští úterý 28. února. Do tohoto data však musí být výpověď penzijnímu fondu doručena, ne odeslána.

Výpovědi poslané 28. února poštou se nestihnou doručit a nebudou platné, varují zástupci penzijních fondů. Kdo tedy nechá změnu fondu na poslední den, bude ji muset doručit osobně do centrály fondu. „Do fondu, kam chce klient přejít a klientovi má tento fond převod zařídit, musí být formuláře doručeny s předstihem, ideálně před 27. únorem,“ radí mluvčí Penzijního fondu České pojišťovny Petr Brousil.

ING Penzijní fond zajistí doručení výpovědi do původního fondu v případě, že klient podklady dodá do 27. února. Penzijní fond Axa, který má sídlo v Brně, požaduje ještě dřívější termín. „Tam zaručíme doručení výpovědi v případě, že smlouvu s výpovědí obdržíme do 23. února,“ uvedla mluvčí fondu Daniela Velová.

Pokud si klienti sjednají novou smlouvu a výpověď z fondu nestihnou, jejich peníze zůstanou dál v původním fondu. Poplatek za změnu fondu je 800 korun, ale klienti, kteří spoří nad 5 let, neplatí nic.


Spoření na důchod
Zdroj: Isifa/Rex Features
Autor: Nick White

S předstihem je třeba naplánovat změnu například i u penzijního fondu ČSOB Stabilita. „Je třeba počítat s časem na úřední ověření podpisu a doručení tiskopisu původnímu fondu. Účastníci by tedy měli kontaktovat pracovníky na našich pobočkách nejpozději do 25. února, ale raději dříve,“ uvedla mluvčí fondu Pavla Hávová. Penzijní fond České spořitelny uvedl, že výpovědi a žádosti bude přijímat ještě 28. února a kurýrem odesílat příslušným fondům.

Současný systém spoření bude platit do konce letošního listopadu

Současný systém penzijních fondů bude platit jen pro stávající účastníky, důvodem jsou změny plynoucí z důchodové reformy. Poslední smlouvy do současného systému penzijního připojištění bude možno uzavřít 30. listopadu 2012. Poté noví klienti budou vstupovat již do takzvaného dobrovolného penzijního spoření, které bude jiné především v nutnosti výběru investiční strategie a neexistenci výsluhové penze.

Nové fondy už nebudou ručit za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabídnou i odvážnější investiční strategie s vidinou možného vyššího zhodnocení.

Penzijní společnosti budou spravovat prostředky klientů v rámci tzv. druhého pilíře důchodové reformy. Transformované fondy budou součástí doplňkového penzijního spoření, které vznikne ze současných penzijních fondů.