Polsko tají zbytku EU informace o potravinách s technickou solí

Brno - Poláci stáhli podle české Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) z trhu potraviny obsahující technickou sůl. Ostatním zemím EU však prý nedaly o těchto výrobcích informace, což znesnadňuje stahování potravin obsahujících technickou sůl v dalších státech EU. Podle inspekce toto jednání poškozuje evropské spotřebitele. Ministerstvo zemědělství chce prostřednictvím orgánů EU přimět Polsko k zodpovědnějšímu přístupu.

„Z vyjádření polské strany vyplývá, že při vyšetřování případu bylo staženo 793 tun soli a potravin z polského trhu,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Zpět na trh se vrátila asi desetina výrobků. Z polské zprávy už nicméně není jasné, kde skončilo zbylých 90 procent potravin.

Polsko tak na svém území postupovalo v souladu s platným právním řádem EU, ostatním zemím však jeho uplatňování neumožnilo. „Hrubým způsobem tím porušilo základní principy evropského práva,“ soudí Kopřiva. Ve zprávě nejsou uvedené konkrétní výrobky, značky ani druhy potravin. „Pro dozorové orgány je tak prakticky nemožné zajistit stažení podezřelých potravin v jiných členských státech EU,“ dodal mluvčí.

Martin Klanice, vrchní ředitel Sekce kontrolní a právní SZPI

„Objem potravin, které jsou produkovány v Polsku a následně jsou uváděny do oběhu v České republice, je obrovský a není možné, aby rukama inspektorů prošly všechny dodávky potravin původem z Polska.“


Ministr zemědělství Petr Bendl označil polský postup za „skandální porušení evropských předpisů“. Chce požádat o zásah Johna Dalliho, komisaře Evropské komise odpovědného za oblast veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Do Polska také bezprostředně odjede skupina složená ze zástupců ministerstva a resortních dozorových orgánů vedená náměstkem ministra Martinem Hlaváčkem a bude žádat o neprodlené předání informací o polských producentech, jichž se problém se solí týká.

Česká strana usiluje o získání informací o výrobcích s technickou solí od začátku března. Na nedostatky v informování o celé kauze z polské strany poukazovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce už dříve. Česko nemohlo ani zakázat dovoz polských výrobků na tuzemský trh, inspekce pouze nechala zkontrolovat vzorky polských výrobků. Všechny byly podle testů v pořádku.

Video Reportáž Štěpánky Martanové
video

Reportáž Štěpánky Martanové

Reportáž Štěpánky Martanové

U: 6.4.2012

Rozhovor s Martinem Klanicou

Martin Hlaváček, náměstek ministra zemědělství

„Záležitost aktivně řešíme a budeme opětovně vyvíjet tlak na Brusel, který má využít veškerých prostředků k tomu, aby Polsko k předávání informací přistupovalo zodpovědně.“


Firmy zapletené v Polsku do takzvané solné aféry prodávaly technickou sůl označenou jako jedlou velkovýrobcům uzenin, zpracovatelům ryb, mlékárnám a pekárnám. Z těchto výroben se mohla dostat do obchodů v celé zemi a možná i do zahraničí. Hygienici z Poznaně začátkem března uvedli, že technická sůl, která se v Polsku používá, není nebezpečná pro lidské zdraví.