ČNB vzala licenci Metropolitnímu spořitelnímu družstvu

Praha - Česká národní banka odňala Metropolitnímu spořitelnímu družstvu povolení, a to tudíž nyní už nemůže působit jako družstevní záložna. Důvodem byly podle ČNB závažné nedostatky v podnikání družstevní záložny, které poškozovaly zájmy vkladatelů a ohrožovaly bezpečnost a stabilitu finančního ústavu. Družstvo podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Ode dneška už nesmí družstvo přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti. Výjimkou jsou kroky nezbytné k vypořádání pohledávek a závazků družstva.

Vyjádření ČNB

„Vzhledem k charakteru, systematičnosti a rozsahu nedostatků shledala ČNB odnětí povolení jako jediné možné a efektivní řešení, které zajistí, že majetek vkladatelů družstva nebude dále ohrožován.“


Družstvo mělo poskytovat úvěry ve výši desítek i stovek milionů korun k financování nekonkrétních, neověřených i nereálných podnikatelských záměrů, neprověřovalo při tom řádně bonitu žadatele o úvěr, jeho předpoklady pro řádné a včasné splacení úvěru. Také ignorovalo vazby svědčící o možném propojení jednotlivých žadatelů o úvěr a nezabývalo se dalšími riziky spjatými s úvěrovými obchody.

Budova ČNB v Praze

Zdroj: ČTK
Autor: Jan Černý

„Úvěrové riziko MSD nebylo účinně řízeno, respektive bylo řízeno pouze formálně, a družstvo tak bylo vystaveno vysokému riziku nesplacení úvěrů,“ dodala banka. Centrální banka členům družstva doporučila vyčkat na jmenování likvidátora, který posoudí aktuální situaci a určí postup likvidace. Likvidátora na návrh ČNB jmenuje soud.

Záložna však s rozhodnutím nesouhlasí. „Postup České národní banky vůči Metropolitnímu spořitelnímu družstvu byl od samého počátku nestandardní, účelový a likvidační a z našeho pohledu předem rozhodnutý. V průběhu celého správního řízení vyšlo najevo, že ze strany České národní banky bylo postupováno cíleně a byla nám odejmuta naše procesní práva,“ píše ve zprávě zaslané médiím.

Vklady klientů jsou pojištěné

Klienti by o peníze přijít neměli, jelikož záložny jsou stejně jako banky pojištěny u Fondu pojištění vkladů (FPV). Aktuálně je u fondu pojištěno 18 bank, pět spořitelen a 13 družstevních záložen. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu maximálně však 100 000 eur (téměř 2,6 milionu korun) na jednoho klienta v jedné bance.

Družstvo má už od května na účtech zablokováno zhruba 2,3 miliardy, a to na základě podezření z vyvádění peněz do zahraničí. Zmrazení peněz se podle záložny dotklo zhruba 15 000 lidí z celé republiky. Proti rozhodnutí o zablokování záložna podala zatím neúspěšně několik stížností k pražskému vrchnímu soudu.

Ledové kvádry s mincemi symbolizující zmrazené účty
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Metropolitní spořitelní družstvo 

  • Vzniklo v roce 1999 jako malá regionální záložna se sídlem v Brně a s 30 zakládajícími členy. 
  • Podle údajů na jeho webu postupně navýšilo původní základní kapitál ze 120 000 korun na současných 1,078 miliardy. 
  • Nyní má pobočky v deseti krajských městech.