Vláda nadále promine DPH na respirátory. Schválila také odškodné za kůrovce či mistrovské zkoušky

Vláda měla na pondělním zasedání na programu řadu bodů. Ohledně pandemie rozhodla, že testy na covid-19 budou od září nadále hrazeny všem, shodla se, že zatím nepočítá s povinným testováním ve firmách a prodloužila prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) u respirátorů. Dále schválila dvě miliardy korun na odškodnění vlastníků lesů za sníženou cenu dříví kvůli kůrovci a vyčlenila miliardu korun jako odškodnění zemědělcům po tornádu. Prodloužila mimořádné dotace na doplacení provozu azylových domů pro děti. Schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky i záměr na transformaci Ředitelství silnic a dálnic. Nakonec navýšila rozpočet na předsednictví v EU.

Video Brífink po jednání vlády 23. srpna
video

Brífink po jednání vlády 23. srpna

Vláda v pondělí rozhodla, že testy na covid-19 budu dál hrazeny všem. Důvodem je zhoršující se epidemická situace. „Na vládě jsme řešili otázku možného budoucího vývoje nemoci covid-19 v období, které nás čeká po létě. Celá západní Evropa má zhoršující se trend. Situace už je zhoršená ve Španělsku, Německu a Rakousku, proto jsme se rozhodli, že v tuto chvíli odložíme zrušení úhrady testů na covid,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministři také oznámili, že s povinným testováním ve firmách se zatím nepočítá. 

Vláda prodloužila také prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) u respirátorů o další dva měsíce do konce října, informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Respirátory jsou povinné například v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

Mistrovská zkouška a změny na železnici

Kabinet schválil návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Za tu by měli zájemci zaplatit v průměru 25 tisíc korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby byl zákon účinný od ledna 2022.   

Mistrovskou zkoušku by mohli složit lidé s výučním listem nebo maturitou, případně ti, kteří se prokážou souhrnem všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci. Zároveň musejí mít za sebou pět let praxe v oboru v posledních deseti letech. K tomu se vyžaduje jejich bezúhonnost. Zkouška bude mimo jiné potvrzením a oceněním kvalit odborníka, zvýší se prestiž řemesel, předpokládá vláda. Pozitivní dopad očekává i pro spotřebitele.

Zřízena by měla být evidence držitelů mistrovských listů. Povedou ji Hospodářská a Agrární komora. Ty budou zároveň připravovat, organizovat a provádět zkoušky a vydávat mistrovské listy. Úhrada za mistrovskou zkoušku bude daňově uznatelným nákladem pro uchazeče nebo jejich zaměstnavatele.

Video Události
video

Události: Vláda schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky

Vláda přijala i změny fungování železnice. Strojvedoucím se prodlouží čas na odpočinek. Mezi směnami budou mít nárok na minimálně sedm hodin odpočinku místo současných šesti. Směna pak může být ze 13 hodin prodloužena výhradně po dobu krátké režijní jízdy. Změny formou vyhlášky schválila v pondělí vláda a měly by zamezit možnému přetěžování strojvedoucích. Právě to může být podle některých z nich jednou z příčin relativně častých železničních nehod.

Odškodnění po tornádu a za kůrovce

Vláda přesune dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na odškodnění vlastníků lesů za sníženou cenu dříví kvůli přetlaku na trhu v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Vyčlenila také miliardu korun jako odškodnění zemědělcům po tornádu.  

Peníze by měli lesníci použít hlavně na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě. Loni vysázeli rekordních 128,5 milionu listnatých stromů, jehličnatých pak bylo vysázeno 77 milionů. Obnoveno bylo zhruba 40 tisíc hektarů lesa.

Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard korun, odhadl v únoru think tank Czech forest. Kůrovec podle něj loni napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu těžba dříví loni dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových. Meziročně se tak zvýšila o 9,7 procenta, uvedl na konci května.

Bouře s kroupami a tornádem zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádala si šest životů. Poničila 1200 domů, z toho kolem dvou set muselo jít k zemi. Zničené zůstaly například i školy, sportoviště, auta a zeleň. Škody tehdy způsobily bouře také v Ústeckém kraji.

Přeměna ŘSD - efektivnější řízení staveb 

Ministři schválili také plán na přeměnu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní organizaci Správa dálnic a silnic. Bude fungovat po vzoru Správy železnic.

Podle resortu dopravy to pro stát zefektivní řízení přípravy a staveb dopravní infrastruktury a zjednoduší spolupráci i soukromým dodavatelům. Současné státní příspěvkové organizaci by to mělo umožnit rozsáhlé organizační i personální změny. V současnosti se ŘSD musí řídit Nařízením o platových poměrech, což podle úřadu neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů. Podle ministerstva nová forma řízení umožní nové organizaci lépe získávat vlastní odborníky a zároveň si je dlouhodobě udržet. Dosud ŘSD například pro speciální stavby využívalo převážně externí pracovníky.

Mimořádné dotace pro klokánky a zvýšení rozpočtu pro české předsednictví EU

Klokánky a podobné azylové domy pro děti dostanou i letos mimořádné dotace na doplacení provozu. Rozdělit si budou moci až 62 milionů korun. Na plně obsazené místo budou moci měsíčně dostat 13 200 korun, oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Vláda rozhodla také o zvýšení rozpočtu chystaného českého předsednictví v Evropské unii o 200 milionů korun.

České předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022 má zatím rozpočet 1,24 miliardy korun. Podle zprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvím však v některých položkách nebude dostatečný. Kabinet by ho proto mohl zvýšit o 200 milionů korun. Materiál hovoří také o dodatečném navýšení personálních kapacit o zhruba třicet míst ve státní službě a na stálém zastoupení v Bruselu.