S výplatou rouškovného mohou nastat problémy, upozornil ombudsman

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v souvislosti s výplatou takzvaného rouškovného upozornil na dva problémy, s nimiž se mohou setkat lidé, kteří nepobírají důchod na bankovní účet. Příspěvek se totiž nevyplácí s důchodem, pro výplatu v hotovosti se využívá odlišná poštovní služba. Ombudsman to uvedl na svém webu. Problémy mohou také nastat, je-li senior například v nemocnici.

Běžný důchod se v hotovosti vyplácí prostřednictvím Důchodové služby, rouškovné složenkou typu B. Ombudsman na webu uvedl, že podle informací České správy sociálního zabezpečení bylo takových složenek rozesláno 860 tisíc.

Hospitalizovaným seniorům se ale může stát, že si nemohou vybrat peníze, které jim přijdou poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště. V těchto případech ombudsman doporučuje, aby senioři s pomocí rodiny či sociální pracovnice požádali o doručení peněz přímo do zdravotnického zařízení. Případně se mohou rodinní příslušníci se souhlasem seniora dohodnout s poštou, že vyzvednou prostředky v místě jeho bydliště. Poštovní poukázka totiž není určena do vlastních rukou adresáta.

Druhý problém podle Křečka je, že podle poštovních podmínek může pošta vyplatit poukázanou částku ve lhůtě, kterou určí plátce důchodu. Po uplynutí této lhůty musí pošta složenku vrátit.

„Dle mých zkušeností je v poukázkách stanoveno datum výplaty většinou do konce tohoto kalendářního roku. Proto doporučuji seniorům, aby datu na poštovní poukázce věnovali pozornost a peníze si vyzvedli včas. Nicméně, i když tak neučiní, o své peníze nepřijdou. Pošta je vrátí zpět České správě sociálního zabezpečení a senior se s ní může domluvit na opakovaném doručení,“ uvedl Křeček.

Příspěvek pět tisíc korun, takzvané rouškovné, putuje starobním důchodcům i lidem s invalidním důchodem nebo s pozůstalostní penzí. Obdržet by jej mělo zhruba 2,89 milionu lidí. Jde o 2,4 milionu starobních důchodců, 400 tisíc invalidních důchodců, 24 tisíc vdovců a vdov a také sirotků. Česká správa sociálního zabezpečení začala s rozesíláním příspěvku na konci listopadu.