Obchvat Mikulova bude řešit Nejvyšší správní soud, silničáři i krajský úřad si stěžují na zrušení územního rozhodnutí

Zrušení rozhodnutí o umístění stavby obchvatu Mikulova přezkoumá Nejvyšší správní soud. Rozhodnutí v září zrušil Krajský soud v Ostravě. Nelíbilo se mu, jak stavební úřady vyloučily z projednávání obchvatu rakouský ochranářský spolek VIRUS. Jejich postup byl podle soudu nezákonný. Proti rozsudku ale podal kasační stížnost jak jihomoravský krajský úřad, tak i Ředitelství silnic a dálnic. Obchvat má být součástí připravované dálnice D52, která povede k rakouským hranicím.

Zámek Mikulov
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Městský úřad v Mikulově i jihomoravský krajský úřad pochybily, když vyloučily z projednávání obchvatu Mikulova rakouskou veřejnost. Tak lze ve stručnosti shrnout pravomocný verdikt Krajského soudu v Ostravě, který rozhodnutí o umístění stavby zrušil, čímž stavbu obchvatu opět o něco pozdržel. Krajský úřad ani Ředitelství silnic a dálnic ale nesouhlasí a verdikt chtějí nechat přezkoumat Nejvyšším správním soudem.

„Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2020 podal kasační stížnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje a dále také Ředitelství silnic a dálnic,“ řekla ČT mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová. „Kasační stížnosti neobsahovaly žádosti o přiznání odkladného účinku,“ doplnila Dostálová.

Územní rozhodnutí vydal v prvním stupni Městský úřad v Mikulově, s dílčími úpravami ho následně potvrdil jihomoravský krajský úřad. Soud ho přitom zrušil především proto, že české stavební úřady vyřadily z projednávání obchvatu rakouský ochranářský spolek VIRUS a ignorovaly jeho námitky. Spolek se do řízení přihlásil až v roce 2017, když Ředitelství silnic a dálnic o územní rozhodnutí požádalo podruhé (neúspěšně žádalo už v únoru 2010).

Účast zajišťují mezinárodní smlouvy 

Úřady shodně tvrdily, že se spolek přihlásil pozdě, navíc podle nich jeho účast na řízení neumožňují české zákony. „Vzhledem k tomu, že rakouská právní úprava nemá v české úpravě účinky a účastníci řízení jsou dle stavebního zákona jednoznačně definováni, stavební úřad se tímto podáním dále nezabýval,“ zdůvodnily odmítnutí návrhů spolku v územním rozhodnutí.

Krajský soud ale dal za pravdu žalobě rakouských ochránců životního prostředí. Ti namítali, že účast rakouské veřejnosti zaručují mezinárodní úmluvy i předpisy EU, předně pak Aarhuská smlouva. Dálnice D52, jíž má být obchvat součástí, má totiž podle spolku nadnárodní dopad. Dle plánů má spojit Brno s Rakouskem. Poukázal na to, že zatímco v Rakousku se procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) účastnili i Češi, české úřady rakouskou veřejnost k projednávání dálnice nepřipouští.

Podle pravomocného rozsudku ostravského soudu, který má ČT k dispozici, mají spolky na ochranu životního prostředí „privilegované postavení“, které jim má umožnit jednak účastnit se územního řízení, jednak také podat proti němu odvolání. Jihomoravský krajský úřad tak bude muset o námitkách spolku VIRUS rozhodnout, dokud do sporu případně nezasáhne Nejvyšší správní soud.