Vojenské zpravodajství varovalo před globálním konfliktem. Ještě je čas odvrátit ho, uvedlo

Podle Vojenského zpravodajství je svět v první fázi přípravy na globální konflikt, který hrozí kvůli polarizaci zájmů a názorů. Zároveň je ale podle vojenské tajné služby ještě čas vývoj zvrátit. Za bezprostřední nebezpečí považují zpravodajci kybernetické útoky a možnost zneužití bezpilotních prostředků k teroristickým činům.

Sídlo ministerstva obrany
Zdroj: ČTK Autor: Miloš Ruml

Vojenské zpravodajství uvedlo ve své výroční zprávě, že roste napětí mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem, které rozvědka označila za globální rivaly. Autoři zprávy míní, že je tento vývoj důsledkem „zmanipulovaného myšlení, chybných východisek a neobjektivních závěrů“ a také toho, že velmocím chybělo vědomí zodpovědnosti.

Zpravodajci jsou přesvědčeni, že reálnou hrozbou je válka. „V průběhu roku 2019 se svět přiblížil konfliktu jako důsledku narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných postojů, pokračující proměny dosavadního velmocenského uspořádání, prohlubující se multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva,“ uvedlo Vojenské zpravodajství. Podle zpravodajců chyběl standardní dialog a posilovala se konfrontace jako způsob řešení narůstajících problémů a rozporů. 

Výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2019 1.52 MB

Tajná služba uvedla, že ti, kteří se domnívají, že by mohli být v konfliktu úspěšnější, nechápou otevřenou konfrontaci jako hrozbu, ale jako příležitost. „S tím je spojena ideologizace a další polarizace postojů a názorů, a to jak mezi jednotlivými státy (jejich bloky), tak mezi společenskými skupinami,“ stojí ve výroční zprávě.

„Stále však není pozdě tento proces zvrátit“

Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět podle Vojenského zpravodajství směřuje, je zatím v první fázi přípravy. „Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit, a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden,“ uvedla tajná služba.

Varovala, že pokud lidé nebudou schopni odhadnout a vyhodnotit následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy, které povedou ke vzájemnému zničení.

„Stále však není pozdě tento proces zvrátit a pokusit se změnit konfrontační přístup ve snahu po nalezení společných cílů, přístupů a využití velkého tvůrčího a tvořivého potenciálu, kterým lidstvo v globálním měřítku disponuje,“ dodali zpravodajci.

Konkrétní hrozby

Kromě obecného hodnocení mezinárodní bezpečnostní situace se výroční zpráva věnuje konkrétním hrozbám, se kterými se vojenští zpravodajci potýkají. Zabývá se i otázkou kybernetického prostoru, o jehož obranu by se Vojenské zpravodajství mělo v budoucnosti starat.

Varuje před kybernetickými útoky, špionáží i kyberzločinem. Upozorňuje, že útočníky často není možné kvůli zahlazování stop dohledat. Podle zpravodajců loni opět vzrostla vyspělost používaných technologií i technik útočníků a zesiloval se trend, kdy jsou kyberútočníci podporováni některým státem.

V souvislosti s kyberútoky zpravodajci varovali před nízkou kybernetickou gramotností uživatelů, kteří často podceňují základní bezpečnostní pravidla. Upozornili i na možnosti útoků na mobilní telefony nebo internet věcí čili síťové propojení domácích spotřebičů.

Ve zprávě varovali také před zneužitím komerčně vyráběných bezpilotních prostředků k teroristickým útokům. Riziko podle zpravodajců vzhledem k dostupnosti těchto technologií roste i v Česku. Napadena by mohla být třeba veřejná shromáždění, dopravní prostředky nebo nádrže s výbušnými látkami. Zpravodajci ale loni nezjistili žádné poznatky, které by hrozbě útoku v Česku nasvědčovaly. Riziko jejich uskutečnění ovšem vidí jako reálné a varují před jeho podceněním.

Výroční zprávu vydala v úterý také Bezpečnostní informační služba. Popsala v ní aktivity ruských a čínských tajných služeb v Česku, upozornila, že Číně jde o uznání legitimity svých zájmů, zatímco Rusko podle kontrarozvědky usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů.