I zadlužený člověk se může stát poručníkem dítěte. Ústavní soud odkázal na Hugovy Bídníky

Ústavní soud se zastal se ženy, která pečuje o handicapovaného chlapce. Kvůli tomu, že s manželem dluží přes tři sta tisíc korun a je v exekuci, ji odmítla justice jmenovat poručnicí. Rodině to přinášelo každodenní komplikace.

Video Události
video

Ústavní soud o poručnictví

Zdroj: ČT24

Paní Daňová o malého Marka pečovala, ale nebyla zákonným zástupcem a nemohla za dítě jednat třeba ve zdravotních záležitostech. Poručnictví vykonával brněnský magistrát.

Ústavní soud označil rozhodnutí brněnských soudů, které ji nechtěly jmenovat poručnicí, za exces. Zdůraznil právo na druhou šanci a nutnost zohledňovat nejen zadlužení, ale také přístup člověka ke svým závazkům a celkovou způsobilost vykonávat poručnictví.

Nález Ústavního soudu 511.67 KB

Právo na druhou šanci

„Obecné soudy by neměly klást důraz na to, co stěžovatelka v minulosti nezvládla, nýbrž na to, že prokázala ochotu obětovat se pro jiného a pomáhat mu,“ uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Soudní senát ženě v závěru nálezu výslovně složil poklonu za láskyplnou péči a popřál jí i chlapci hodně zdraví, štěstí a společné pohody.

Marek se narodil v prosinci 2010. Trpí sluchovým postižením, má diagnostikovánu poruchu pozornosti a aktivity a mentální retardaci. Paní Daňová o chlapce soustavně pečuje téměř od narození. 

Městský soud v Brně ale dospěl k závěru, že „způsobem života nezaručuje, že je schopna funkci poručníka vykonávat řádně“. Uznal, že je bezúhonná a způsobilá k výchově, na druhou stranu ale zohlednil problémy s financemi. Odvolací krajský soud zopakoval, že o nezletilého sice řádně, pečlivě a s láskou pečuje, ale pro funkci poručníka nesplňuje předpoklady. Ústavní soud měl opačný názor.

„Co více může posloužit jako přesvědčivý důkaz, že stěžovatelka svým způsobem života zaručuje schopnost řádného výkonu funkce poručníka, než právě prostá, ale časem ověřená skutečnost dlouhodobé, soustavné (celodenní) a náležité péče o nezletilého?“ 

Z nálezu Ústavního soudu

Příklady v klasické literatuře

Pokud měla justice pochybnosti o ženiných schopnostech, mohla podle soudců chlapci vedle poručnice ustanovit také opatrovníka pro správu jmění.

Nález obsahuje také odkazy na klasickou literaturu, například k příběhu uprchlého galejníka Jeana Valjeana z Bídníků Victora Huga. „Netřeba připomínat, jak vzorně, navzdory předchozímu pohnutému životu, poté vychoval a jakou láskou zahrnul svoji chráněnkyni Cosettu,“ poukázali soudci.