EU vyvolává u Čechů stejnou měrou pozitivní i negativní představu

Postoj k Evropské unii dělí obyvatele České republiky zhruba na třetiny. Pozitivně ji vnímá 31 procent obyvatel, stejný podíl lidí ji hodnotí negativně a 37 procent se k Unii staví neutrálně. Výzkum zpracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.

Podíl pozitivních a negativních hodnocení je vyrovnaný, ale oproti obdobnému průzkumu před dvěma lety narostla část těch, u kterých vyvolává EU pozitivní představu. Zatímco v roce 2017 jich bylo 19 procent, letos už 31 procent. Naopak se snížil podíl negativního postoje, a to ze 41 procent na 31 procent.

Sociodemografická analýza ukazuje, že pozitivnější postoj směrem k Evropské unii mají mladí lidé, osoby s vyšším vzděláním a obyvatelé větších měst. S věkem tento přístup naopak klesá.

Hodnoty EU

Průzkum také zjišťoval mezi Čechy, jaké vnímají v souvislosti s EU hodnoty a cíle. Nějaké byly schopny spontánně pojmenovat necelé dvě pětiny obyvatel. Naopak 61 procent nedokázalo nic popsat a ve čtyřech procentech případů zaznívaly pouze negativní komentáře na stranu Evropské unie.

Mezi relevantními odpověďmi podle agentury převažovala ekonomika a jednotný trh, což v nějaké souvislosti zmínilo 17 procent dotázaných. Konkrétně zaznívaly odpovědi typu volný trh či ekonomická stabilita.

Další zmínky se týkaly vzájemné spolupráce mezi členskými zeměmi, svobody pohybu osob, bezpečnosti a ochrany evropských hranic nebo svobody a demokracie (rovněž lidská práva). Všechny tyto odpovědi byly zmiňovány více než pěti procenty respondentů.

Česká republika si letos připomněla patnácté výročí od vstupu do Evropské unie. V roce 2004 byla jednou z deseti zemí, které se do Unie nově začlenily. Naposledy se EU rozšířila v roce 2013 o Chorvatsko. Nedávno několik států Unie zablokovalo přístupové rozhovory se Severní Makedonií a Albánií