Definitivní rozhodnutí: volby ve Strakonicích se musí opakovat

Komunální volby ve Strakonicích se s konečnou platností zopakují. Ústavní soud (ÚS) odmítl druhou stížnost vítězného hnutí Strakonická Veřejnost i starosty Břetislava Hrdličky jako neopodstatněnou. O výsledku neveřejného řízení tribunál informoval na svém webu. Stížnosti podalo i město a samostatně městská rada, soud je označil za neoprávněné navrhovatele. Starosta trvá na tom, že Strakonická Veřejnost ve volbách postupovala správně.

Video Události v regionech (Praha)
video

Komunální volby ve Strakonicích se musí opakovat

Opakování voleb dvakrát nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích kvůli tomu, že Strakonická Veřejnost byla údajně zvýhodněná v kampani. Na základě první série stížností ÚS rozhodnutí krajského soudu zrušil a nařídil mu, aby se volbami zabýval znovu a lépe vysvětlil, o co opírá své závěry o možném ovlivnění výsledku hlasování a dělby mandátů. Napodruhé krajský soud volby znovu zrušil. Tentokrát ÚS označil jeho postup jako správný.

Jak krajský soud, tak ústavní soudci se pozastavili nad tím, že hlasovací lístky a pomocné sčítací archy jsou už skartované. Nelze tak přesně zjistit skutečný rozsah panašování, tedy kroužkování jednotlivých kandidátů napříč kandidátními listinami. Justice byla při zkoumání možného dopadu na výsledek voleb odkázaná na matematické výpočty. Podle správce české ústavnosti byl postup městského úřadu při skartaci překvapivý.

„Krajský soud provedl řadu dalších statistických srovnání výsledků voleb, z nichž vyplynul jednoznačný závěr o vysoké intenzitě porušení volebního procesu s vlivem na výsledek voleb; postupoval tak přesně v duchu závazného právního názoru, který vyslovil ÚS ve svém nálezu, a své závěry jasně, srozumitelně, logicky a přesvědčivě odůvodnil,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Vše správně, hájí se Hrdlička

„Trváme na tom, že jsme dělali všechno správně,“ uvedl starosta Hrdlička a dodal, že rozhodnutí soudu nemá nic společného s realitou. „Samozřejmě že volební kampaň rozšíříme, umožníme každému, aby byl všude. Stejně je to v rukou voličů,“ doplnil s odkazem na opakování voleb. 

„Nyní si už každý dá pozor, protože ty volby budou v hledáčku médií, státních orgánů a i ostatních politických subjektů. Takže jsem přesvědčen, že výsledek bude výrazně jiný,“ komentoval nález ÚS opoziční zastupitel Karel Jánský. Právě on podával proti výsledku voleb stížnost. 

Filip: Soudci by se měli přihlásit na psefologii

O strakonických volbách napodruhé rozhodoval tříčlenný senát s předsedou Jaromírem Jirsou. Odlišné stanovisko zaujal soudce Jan Filip. Podle něj se podařilo prokázat jen potenciální, nikoliv reálné ovlivnění dělby mandátů. Ocenil rozsáhlou argumentaci krajského soudu, upozornil ale, že justice v běžných povolebních lhůtách nebude mít na takové rozbory čas.

„Zdá se tak, že při dalších obecních volbách se mají krajské soudy na co těšit a soudci jejich správních senátů by již měli uvažovat o přihlášce ke studiu politologie či psefologie,“ uvedl Filip. Psefologie je sociologická disciplína zabývající se voliči a volbami. I Filip ale souhlasí s odmítnutím stížností, už jen kvůli skartaci hlasovacích lístků.

Usnesením ÚS je výsledek soudního přezkumu volebního výsledku definitivně potvrzený. Je nyní věcí ministra vnitra, aby znovu podle volebního zákona, tedy do třiceti dnů, vyhlásil volby ve vhodném termínu.

Zvýhodnění v radničním zpravodaji

Komunální volby ve městě loni vyhrálo vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost výsledkem 51,1 procenta. Získalo 16 z 21 mandátů. Kandidát za Změnu pro Strakonice Karel Janský ale podal na výsledky voleb stížnost, v níž tvrdil, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

Kvůli dvěma rozhodnutím krajského soudu nezasedlo ve Strakonicích od října 2018 zastupitelstvo. Město vede pouze rada se starostou, hospodaří s omezenými rozhodovacími možnostmi a pouze na základě rozpočtového provizoria. 

Výsledky loňských komunálních voleb ve Strakonicích: