Posypat pole stutoxem? Brabec varuje před „vyhubením všeho živého“, podle zemědělců zamíří hraboši do měst

Ministerstvo zemědělství svolává odborníky kvůli plošné likvidaci přemnožených hrabošů, sejít se s nimi chce v pátek. Reaguje tak na kritiku ministerstva životního prostředí, podle kterého použitý jed ohrožuje zvěř a ptactvo, je extrémně rizikový a jeho využití v rozporu se zákonem.

Hraboš polní
Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Dieter TD

Rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Ministerstvo životního prostředí toto rozhodnutí ve čtvrtek kritizovalo. „Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve,“ uvádí ředitel odboru druhové ochrany ministerstva Jan Šíma.

„Na rizika plošné aplikace upozorňuje MŽP ve svém stanovisku, o které ministerstvo zemědělství v souvislosti s aplikací přípravku Stutox II požádalo. Na odpověď však ministerstvo zemědělství nijak nečekalo a ÚKZÚZ bez konzultace s ministerstvem životního prostředí povolení vydal,“ uvádí dále tisková zpráva MŽP.

 

Riziko je podle MŽP o to závažnější, že v této době se ptáci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava – často právě hlodavci. „Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické,“ komentuje mluvčí úřadu Petra Roubíčková a dodává, že plošná aplikace jedu na polích je krok o padesát let zpět. 

Podobnými slovy na Twitteru argumentuje také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Postupujeme podle zákona, hájí se resort zemědělství a svolal odborníky 

Ministerstvo zemědělství s kritickými hlasy nesouhlasí a namítá, že ve vydaném nařízení, které trávení hrabošů umožňuje, jsou stanoveny konkrétní omezení a bezpečnostní pokyny, jež mají rizika eliminovat. Podle resortu se používají látky, které přitahují pouze cílové živočichy, zároveň plošný rozhoz jedu ve vyšších dávkách byl možný do roku 2015 a žádné větší problémy s úmrtností jiných živočichů zaznamenány nebyly.

„Současný přípravek pro hubení hlodavců na bázi fosfidu zinku neobsahuje antikoagulanty, a tak se snadněji rozkládá. Reakcí v žaludku hlodavce se uvolňuje fosforovodík, který postupně z dotčeného hlodavce vyprchává. Profesionální uživatel má povinnost mrtvé hlodavce denně odstraňovat a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou veterinární legislativou,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

„Na mnoha místech aktuálně situace dosáhla takových rozměrů, že plošná aplikace přípravku začíná být jedinou možností, jak omezit populaci tohoto škůdce,“ dodal. Mluvčí zároveň upozorňuje na to, že přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví.

Resort také uvedl, že plošné použití jedu zatím žádný zemědělec nevyužil. Na pátek také svolal jednání odborníků, kteří mají posoudit, jaký postup při eliminaci přemnoženého hlodavce zvolit. Klasické metody jako orba prý proti škůdcům nejsou účinné. „Hraboši se začali přemísťovat z rozoraných pozemků na sousední pozemky a na místa s vegetací,“ upozornil úřad.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) sypat jed do nor nestačí. „Škody, které by zemědělecům vznikly, by dosáhly stovek milionů. V takovém případě bychom se pokusili najít prostředky na kompenzace, ale v tuhle chvíli je v rozpočtu nemáme,“ doplnil.