Katastrální úřady kontrolují, jestli souhlasí jejich mapy. Některé pamatují císaře Ferdinanda

Třetím rokem procházejí republikou lidé se žlutými měřicími přístroji. Zjišťují, zda to, co je zapsáno v katastrech, skutečně platí. V některých oblastech vytvářejí zcela nové katastrální mapy, protože více než polovina těch stávajících vznikla před rokem 1836. Zároveň kontrolují, jestli se pozemky využívají k tomu, co je v katastru zapsáno, a někdy nacházejí i černé stavby. Práce mají ještě dost, hotová bude až v roce 2030.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Po celém Česku prověřují úředníci hranice parcel a jejich využití

Kvůli tomu, jak jsou katastrální mapy staré, je třeba některé vytvořit zcela nově, jiné stačí upřesnit. Tak či tak musí geodeti z katastrálních úřadů znovu vyměřovat hranice pozemků. Ty skutečné se od údajů v katastru liší až o několik metrů. Je to hlavně proto, že se historické mapy stále překreslují. V některých případech se mohou nové mapy ještě změnit, pokud se na tom shodnou sousedé. Pokud se nedohodnou, bude platit to, co bylo stanoveno za císaře pána.

Kontroly pozemků mají probíhat třináct let – začaly před dvěma lety, skončí v roce 2030. Letos je v plánu prověrka až 600 katastrálních území. V celé zemi jich je přes 13 tisíc.

Za černé přístavby hrozí pokuty, i když je úřady nedávají

Součástí přeměřování katastrů je i kontrola, zda se pozemky skutečně využívají tak, jak jsou zapsané, a kontroloři také hledají neevidované budovy. Garáž nebo přístavba, kterou lidé zapomněli nahlásit, není žádnou výjimkou. Lidem za to hrozí i pokuty (maximálně 50 tisíc, pro právnické osoby dvojnásobek), i když úředníci ujišťují, že padají jen výjimečně. „Za osmnáct let, co jsem na katastru, jsme nevypsali ani jednu pokutu,“ podotkla Ludmila Jedličková z Katastrálního úřadu pro Vysočinu.

Shovívavost má ale své meze. Zvlášť pokud vlastník nespolupracuje a ani po výzvě úředníků nedodá potřebné dokumenty. „Katastr zapíše na list vlastnictví zápis pro další řízení, které je k nahlédnutí na Internetu. Vlastník může mít i problémy například s půjčkou,“ upozornila ředitelka chomutovského katastrálního pracoviště Kateřina Boušková. Správně zanesené údaje nejsou přitom jen prostou úlitbou úřednímu šimlu. Především se z nich vypočítávají daně z nemovitosti nebo jejího převodu.

Na kontrolu z katastrálního úřadu se ale mohou lidé docela snadno připravit a předem zkontrolovat, zda mají vše evidováno tak, jak to ve skutečnosti je.  O revizi totiž katastrální informuje alespoň s dvouměsíčním předstihem – informace bývají zpravidla na obecních vývěskách.

Kontroluje i pozemkový úřad. Přeznačování pozemků vyvolává zlobu 

Současně s katastrálními úřady kontroluje správnost svých starých map i Státní pozemkový úřad. Nové vyznačení pozemkových obvodů ale v některých obcích těžce naráží. Obyvatelé si stěžují,  že je úředníci připravili až o stovky metrů čtverečních – a že jim o tom ani neřekli.

„Jak seču trávu, tak docházím – tam je bod, tam je bod, tady přibyl bod zaměřený do země,“ poukázal Karel Mašíček z jihomoravských Skryjí. Tvrdí, že jej úředníci připravili o část pozemku ve prospěch sousedky – což potvrzuje i ona sama.

Pozemkový úřad ale vzkázal, že značky umístěné do země nelze považovat za konečné slovo. „Nejsme ve fázi, kdy bychom vytyčovali konkrétní pozemky konkrétních vlastníků. V tuto chvíli máme pouze stanovený a vytyčený obvod, kde bychom rádi dělali komplexní pozemkové úpravy,“ ujistila mluvčí SPÚ Lenka Růžková.

Jenomže například ve Skryjích nesouhlasí ani s hranicí obvodů. Poukazují, že jsou na svém místě původní značky a pracovníci úřadu zarazili nové jinam. Mluvčí Růžková sice tvrdí, že hranice jsou stanoveny podle digitálních katastrálních map, jenomže zároveň pozemkový úřad přiznává, že jsou velmi staré, mnohokrát překreslované a nemusí být přesné – to je ostatně důvod, proč jsou v terénu geodeti z katastrálních úřadů. 

Tam, kde nejsou lidé s výsledkem práce pozemkového úřadu spokojeni, se proto budou pozemky a jejich obvody ještě přeměřovat přímo v terénu.