Janoušek nechce za mříže: V další stížnosti tvrdí, že soud nezohlednil znalecký posudek ohledně jeho zdraví

Roman Janoušek chce zvrátit verdikt, který zamítl jeho žádost o prominutí zbytku trestu. Ve stížnosti tvrdí, že rozhodnutí bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod a že soud nevzal dostatečně v potaz zpracovaný zdravotní posudek. Usnesení soudu, které má ČT k dispozici, však označuje prognózu Janouškova stavu za spekulativní. Soud uvedl, že vidí určitou možnost, že by se Janoušek mohl do vězení vrátit.

Video Události
video

Janoušek chce zvrátit odmítavý verdikt ke své žádosti o prominutí zbytku trestu

Lobbista Roman Janoušek je už přes dva roky z vězení venku, kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Teď bude pražský vrchní soud rozhodovat o jeho stížnosti. Tou se domáhá, aby už do vězení zpátky nemusel a justice mu zbytek trestu prominula.

Tvrdí, že původní soud dostatečně nezohlednil zdravotní posudek. „Stěžovatel má za to, že v daném případě došlo k porušení Listiny základních práv a svobod,“ uvádí Janoušek ve své stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. 

Znalci, kteří Janouška několik dní zkoumali, soudu napsali, že jeho onemocnění je život ohrožující. „Předseda senátu vzal určitě v potaz posudek i doplněk posudku. Je důležité zmínit, že pan odsouzený si odpykal menší část trestu, který mu byl uložen, a ten institut je zcela výjimečný,“ vysvětlila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci, proč soudce odmítl prominout Janouškovi zbytek trestu.

„Stížnost proti usnesení byla podána a odůvodněna. Dále se prozatím k předmětné věci nebudu za klienta vyjadřovat,“ uvedl Janouškův advokát Lukáš Trojan. Spis Romana Janouška se tak nyní přesune z městského soudu na vrchní soud. Ten by o stížnosti mohl rozhodnout během dvou měsíců.

Soud: Janoušek by se v budoucnu mohl vrátit za mříže

Z usnesení soudu vyplývá, že vývoj Janouškova zdravotního stavu nelze s jistotou odhadnout. „Ze znaleckých posudků rovněž plyne, že všechny prognózy v tomto oboru jsou do jisté míry spekulativní, ačkoliv prognóza vývoje zdravotního stavu u odsouzeného Romana Janouška se jeví spíše negativní a komplikace zdravotního stavu jsou očekávatelné,“ uvádí soud ve svém rozhodnutí. 

Soud pak dodal, že stále spatřuje možnost, že by se Janoušek mohl v budoucnu vrátit do vězení, ačkoliv za ztížených podmínek. Podle soudce si navíc Janoušek z trestu čtyři a půl roku odseděl jen čtvrtinu.

Verdikt mu kladl za vinu, že těžce zranil ženu, která ho chtěla zastavit, když ji naboural. „Za této situace a s ohledem na výjimečnost institutu upuštění od zbytku trestu, charakter trestné činnosti, požadavek obezřetného přístupu, kdy státu fakticky zaniká možnost do budoucna trest vynutit, soud neshledal natolik výjimečné a závažné skutečnosti, které by upuštění od zbytku výkonu trestu odnětí svobody umožňovaly,“ uzavírá soud v rozhodnutí.

I přes rozhodnutí soudu se Janoušek do vězení zatím vrátit nemusí. Trest má v tuto chvíli přerušen do roku 2020.