Neslyšící neslyšícím, autista autistům. Výbor dobré vůle udělil Cenu Olgy Havlové

Letošní Cenu Olgy Havlové získal Pavel Šturm. Už více než čtvrtstoletí vede Pražský spolek neslyšících, kde se zasazuje o to, aby se lépe žilo neslyšícím seniorům. Cenu veřejnosti obdržel Martin Kabát z organizace ADAM – autistické děti a my. 

Video Události
video

Události: Cenu Olgy Havlové obdržel dlouholetý předseda pražských neslyšících Pavel Šturm

Porota se letos rozhodla ze tří desítek nominovaných ocenit neslyšícího Pavla Šturma za jeho víc než třicetiletou dobrovolnickou činnost. Působil jako místopředseda Pražského spolku neslyšících, později se stal jeho předsedou.

Organizace založila stacionář pro neslyšící, který dnes nabízí tlumočnické a aktivizační služby. Šturm je od roku 1996 viceprezidentem Spolku neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN). Vede také Radu neslyšících.

„Baví mě pomáhat sluchově postiženým, vymýšlet pro ně různé projekty, které jim usnadňují či zkrásňují život. Těší mě, když mohu šířit osvětu o lidech s poruchou sluchu, aby jim ostatní lépe rozuměli,“ uvedl oceněný. Přál by si, aby měli neslyšící po ruce více tlumočníků.

Pavel Šturm
Profil

Pavel Šturm

Šturm se narodil v roce 1955 jako slyšící, ve dvou letech ale prodělal zánět mozkových blan a o sluch přišel.

Chodil do školy pro neslyšící, kde děti tehdy nesměly používat znakový jazyk. Naučil se odezírat. Trávil pak čas se slyšícími vrstevníky.

Vyučil se autoklempířem. Profesi se věnoval 21 let. Poté deset let pracoval v prodejně s autobateriemi, kde běžně jednal se zákazníky.

Od roku 1992 věnuje svůj volný čas práci pro sluchově postižené. V Pražském spolku neslyšících pracoval nejprve jako dobrovolník, později se stal jeho předsedou. Působí také ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

„Přestože je neslyšící, skvěle si poradil s mnohými překážkami, dokáže sehnat peníze, zařídit vše co je potřeba, stará se o budovu ve které PSN sídlí. Často jej v pátek pozdě odpoledne potkáme v montérkách a následující sobotu v obleku jako organizátora slavnostní akce… Je spolehlivý, kdokoliv potřebuje poradit, pomoc, vždy se snaží pomoci,“ zhodnotil jeho přínos svaz.

„Zaměřuji se hlavně na seniory, chci, aby se měli kde scházet a co dělat. Snažím se všemi způsoby, aby se jejich život vyrovnal tomu, jaký žijí senioři v majoritě,“ říká Šturm. Pod jeho vedením letos slaví Pražský spolek neslyšících už 150 let od svého založení.

Lidem s postižením sluchu často podle Šturma hrozí právě kvůli nedostatku informací a kontaktu s okolím izolace, ostatní se s nimi bojí komunikovat.

„Často se stává, že když někdo zjistí, že neslyšíme, tak se lekne a uteče. Přitom stačí jen trochu více artikulovat,“ uvedl Šturm. Připomíná, že čeština je pro neslyšící cizí jazyk, mateřštinou je pro ně řeč znaková s jinými pravidly a gramatikou.

Pro neslyšící už více než čtvrtstoletí pořádá přednášky, turnaje v kartách či šipkách nebo třeba výlety. „A když je to s občerstvením, tak je návštěvnost vždycky podstatně bohatší,“ směje se Šturm.

Veřejnost ocenila autistu, který pomáhá ostatním

Výbor dobré vůle, který Šturma ocenil, letos už podruhé uděloval také Cenu veřejnosti. V internetovém hlasování z pětice navržených získal největší počet hlasů Martin Kabát. Také on přes svůj handicap pomáhá, a to dětem s autismem.

Martin Kabát
Profil

Martin Kabát

Martin Kabát vystudoval SOU v oboru zahradník - aranžér. Trpí poruchou autistického spektra typu Aspergerův syndrom a poruchou aktivity a pozornosti, syndromem ADHD.

Od roku 2016 pomáhá svojí asistencí mládeži s autismem překonávat překážky nejen v tělocvičně, ale i v životě.

Je dochvilný, poctivý, laskavý. Nevynechal žádnou lekci. Je zde pro rodiče autistických dětí, kteří s ním konzultují přístup ke svým vlastním dětem. 

Zdroj: Cena Olgy Havlové

Slavnostní večer se konal ve Slovanském domě v Praze. Šturm dostal sochu s  názvem Povzbuzení od Olbrama Zoubka. Kabát získal sošku anděla, kterou vyrobili klienti chráněné dílny Modrý klíč. 

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na práci těch, kteří nezištně pracují pro druhé.

První laureátkou Ceny Olgy Havlové byla zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili pak třeba předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postižených Jan Hutař.