Nepoužitelné harmonické cvičení. Odborníci cupují nové verze hymny

Tři nové návrhy české státní hymny, které si u skladatele Miloše Boka objednal Český olympijský výbor, vyvolaly odsudky. Odborníci, které oslovil web ČT24, zkritizovali jak záměr napsat nové verze hymny, tak Bokovy aranže. Považují je za nevkusné, megalomanské a především nerespektující originál. „Je to harmonické cvičení, které ať si pan Bok dělá ve svých skladbách,“ vzkázal bývalý rektor JAMU Ivo Medek.

Původní zápis písně Kde domov můj na partituře Škroupa a Tyla z roku 1834
Zdroj: ČTK Autor: René Fluger

Záměrem iniciátorů z Českého olympijského výboru (ČOV) bylo vytvořit „sebevědomější a vlastenečtější“ hymnu, která by se lépe vyjímala při věnčení sportovců. Jsou to právě sportovní akce, na nichž se státní hymna hraje nejčastěji, zdůraznil předseda výboru Jiří Kejval.

Spočítal, že česká hymna se při předávání medailí hraje obvykle zhruba 69 vteřin, povoleno je však sekund 75. Každý zlatý olympionik se tak může cítit o 6 vteřin ochuzen. Jedna z Bokových verzí, ta v orchestrální úpravě, trvá právě 75 sekund. „Domnívám se, že je naprosto nesmyslné a zbytečné, aby vznikla nějaká další, v podstatě jenom prodloužená verze naší hymny,“ okomentoval argumentaci olympijského výboru skladatel a pedagog Ivo Medek.

„Jestli si pan Jansta a jiní myslí, že si naši sportovci mají déle postát na stupních, tak si myslím, že máme příklady i kratších hymen, které se objevují ve světě,“ dodal bývalý rektor JAMU s odkazem na právníka a předsedu České unie sportu Miroslava Janstu, který za novými verzemi hymny stojí a hodlá je hájit před zákonodárci.

„Dle mého názoru není změna hymny vůbec nutná, ať už by nová verze byla v jakékoli podobě,“ soudí i šéfredaktor portálu OperaPlus Vít Dvořák. „Nevidím důvod, proč nahrazovat důstojnou a hudebně vkusnou verzi Jiřího Bělohlávka z roku 2008,“ je totožného názoru i hudební novinářka z časopisu Harmonie Michaela Vostřelová.

Medek: Byla by to katastrofa

Odborníci, které oslovil web ČT24, zkritizovali nejen úmysl olympijského výboru, ale i způsob, jakým Bok hymnu přepsal. „Úprava Miloše Boka je nevkusně megalomanská a čiší z ní touha prezentovat svůj vlastní estetický názor a nikoliv posloužit původní verzi,“ soudí Vostřelová.

„Nová aktuálně diskutovaná úprava hymny obstojí možná jako parafráze prezentující na prvním místě estetické preference autora a demonstrující jeho kompoziční koncepci,“ vyjádřil se obdobně i vedoucí katedry skladby HAMU Hanuš Bartoň. „Bohužel vůbec nerespektuje výrazovou polohu originálu ani účel a specifika národního symbolu,“ dodal.

Za nevkusnou označil Bokovu úpravu Škroupovy písně Vít Dvořák. „Velmi nešťastně ničí dosavadní harmonickou vyváženost a jednoduchost, ve které je síla,“ srovnal novou a klasickou verzi.

Na totéž upozornil profesor Bartoň, který zároveň podotknul, že kromě prosté, ale působivé struktury Škroupovy písně nová hymna nerespektuje ani obsah textu. „Jako státní symbol je to nepoužitelné, jako samostatná skladba na téma české hymny přijatelné, pokud akceptujeme její bombastickou estetiku,“ vyjádřil se komponista a vedoucí katedry skladby HAMU. 

Směrem ke kýči, ale bez jeho funkce

Ředitel Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marc Niubo poznamenal, že v nové instrumentaci zaniká melodická linka, již by mělo být možno zpívat. „Melodie písně je modifikována a skrze nové doprovodné hlasy mnohem méně zřetelná. Zpívat si ji, zvláště když vás někdo novou verzi nenaučí, je dosti obtížné, což jde bezpochyby proti smyslu jakékoliv hymny obecně i proti jednomu z deklarovaných cílů celé úpravy,“ podotknul.

„Z hlediska kompozičního nemá tato verze valné umělecké ceny. Je rádoby moderní, ale ta modernost spočívá v několika harmonických změnách a souvisejících úpravách vedení melodie a pozdně romantické instrumentaci. Lapidárně řečeno, ubírá se to směrem ke kýči, ovšem jeho funkci to neplní,“ podrobněji skladbu z muzikologického pohledu popsal Niubo. 

Český olympijský výbor se kritice, jež se na něj po uveřejnění nových návrhů hymny valí, brání tvrzením, že chtěl pouze o tématu začít hovořit. „Naším cílem není měnit zákon nebo někomu něco nařizovat. Chceme otevřít diskusi, přijít s novým pohledem na věc,“ uvedl Kejval. Jansta se ale v tisku nechal slyšet, že se chce vydat za poslanci, aby jim ukázal, jak lidé na nové varianty hymny reagují.