Poslechněte si nová provedení české hymny. Původní byla podle sportovců příliš krátká

Možná nová verze české hymny zazněla v budově Českého rozhlasu i v jeho vysílání. Podle záměru jejích iniciátorů by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. Autorem nových variant – instrumentální, vokální a kombinované o dvou slokách – je hudební skladatel Miloš Bok. 

Video Události
video

Události: Olympijský výbor představil novou verzi hymny

Jisté kontroverze vyvolaly návrhy už při tiskové konferenci, dvě ze zveřejněných variant jsou totiž pompéznější a majestátnější, než jsou lidé dnes zvyklí. Přítomní hudební publicisté či muzikologové je označili spíše za Bokovu skladbu na námět hymny než hymnu.

Uváděli, že melodie hymny se ztrácí pod bohatou kontrapunktickou prací skladatele. Bok to odmítá. „Melodie je dodržena od začátku až do konce, věřím ve svou uměleckou práci, myslím, že je z toho patrné, že je to hymna,“ řekl skladatel.

Olympijský výbor chce otevřít diskusi

Iniciátorem nových variant hymny je Český olympijský výbor. „Naším cílem není měnit zákon nebo někomu něco nařizovat. Chceme otevřít diskusi, přijít s novým pohledem na věc. Při sportu se přeci hymna hraje jednoznačně nejčastěji,“ řekl předseda výboru Jiří Kejval. 

„Jsme sportovci, bojujeme pro to, abychom byli nejlepší na světě, okamžik na stupních vítězů je veliký okamžik,“ řekl Kejval k tomu, zda nové varianty slavné české písně nejsou příliš okázalé. 

Uvedl, že by rád, kdyby se diskuse účastnili odborníci na hudbu, historii, sportovci, ale nikoli politici, alespoň ne v první fázi. „Je to záležitost deseti milionů, nejsem přesvědčen, že těch 200 ve sněmovně jsou ti vyvolení, kteří by to měli rozhodovat,“ míní Kejval. Předseda České unie sportu, která o změně hymny také uvažuje, Miroslav Jansta ale v tisku uvedl, že naopak za poslanci chce jít a ukázat jim, jak lidé na nové varianty hymny reagují.

Premiér v demisi Andrej Babiš uvedl, že prodloužení hymny nepokládá za dobrý nápad. „Já si myslím, že máme krásnou hymnu a není potřeba ji měnit,“ prohlásil Babiš.

Kejval uvedl, že čeští sportovci jsou ve chvíli, kdy stojí na stupních vítězů, ochuzeni o čas své slávy, o který jsou hymny jiných zemí delší. Byť se v případě třeba čtyřminutových skladeb používá zkrácená verze dlouhá 75 sekund, česká hymna se nemusí zkracovat a ani nenaplňuje tento limit. Jedna z Bokových verzí, orchestrální úprava, trvá právě 75 sekund.

Olympijský výbor také jako důvod návrhu nové hymny uvedl úvahu o tom, zda by neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety. „Vždyť odpověď na otázku Kde domov můj přichází až v posledním verši druhé sloky,“ uvedl Kejval.

Zatímco na jisté archaismy v první sloce jsou lidé zvyklí, text druhé sloky „V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém,“ může pro mnohé působit poněkud zastarale, zaznělo také mezi účastníky konference.

Tři verze hymny

Během představení zazněly tři verze hymny. První se zpívaným současným textem hymny zaujala právě zmíněnou pompézností, podle Boka je v živějším tempu.

Druhá verze byla dvousloková. „To, co ji ozvláštňuje, je bohatší harmonie, je tam mnoho kontrapunktických hlasů, vokální hlasy se stávají součástí orchestrálního zvuku, je to doprovod k masám lidí na stadionu, ale také v chrámu, neboť se může hrát také na konci mše,“ řekl Bok.

Třetí varianta je orchestrální a posluchačům se asi líbila nejvíce. „Předvídal jsem to, je střídmější,“ uvedl Bok. Dodal, že při komponování shledal, že melodie hymny má potenciál pro postromantickou úpravu.

K otázce, zda jeho úpravy nejsou patetické a majestátní, řekl, že taková je jeho nátura a jeho vklad do diskuse o možné podobě hymny. Máme se stále všemu vysmívat, máme být malým národem, nebo se chceme trochu rozpomenout, kým jsme? naznačil, kudy by se debata mohla ubírat.

Různá provedení hymny nahrál loni v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ve zpívaných variantách vystupují Štěpánka Pučálková, Svatopluk Sem a také Kühnův smíšený sbor. Podrobnosti o nových verzích hymny jsou také na webu hymna2018.cz

Hymna dostala nový kabát už před deseti lety

Nové verze hymny vznikly také před deseti lety, kdy ji u příležitosti 90. výročí vzniku Československa zadal tehdejší premiér Mirek Topolánek. Autory úprav byli Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček, sóla nazpívali Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková.

Čtyři verze české hymny nahrané v roce 2008:

Česká národní hymna je první sloka písně Kde domov můj z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, hudbu k ní složil František Škroup. Byla první částí československé hymny, druhou částí byla slovenská Nad Tatrou sa blýska.

Jako česká hymna se užívá od vzniku samostatného Česka v roce 1993, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena za hymnu České republiky uvnitř federace. Slovenskou hymnu tvoří od roku 1993 dvě sloky.

Česká hymna v zákoně o státních symbolech
Zdroj: Zákon o státních symbolech 3/1993 Sb.