Od hlasu k mandátu: volební systém zvýhodňuje úspěšnější strany, nejvíce však vítěze

Ve volbách do Poslanecké sněmovny se rozhoduje o obsazení 200 křesel. Poslanci jsou voleni na čtyři roky sice poměrným systémem, hlasy se však na křesla přepočítávají podle tzv. d'Hondtovy metody. Výsledný počet míst pro jednotlivé strany tak přesně neodpovídá podílu získaných hlasů. Systém totiž mírně zvýhodňuje úspěšnější strany a především pak vítěze voleb.

Video 90’ ČT24 - Volby do Poslanecké sněmovny 2017
video

90’ ČT24: Rozdělování mandátů d'Hondtovou metodou

Křesla v dolní komoře se rozdělí mezi kandidáty ze 14 krajů. Počet mandátů přitom není závislý na počtu obyvatel kraje, ale na volební účasti. Zásadní roli hraje tzv. republikové mandátové číslo. To je výsledkem podílu všech hlasů a celkového počtu mandátů, tedy dvou set.

Počet hlasů odevzdaných v kraji se pak dělí tímto republikovým mandátovým číslem, a tak dostaneme počet poslanců pro kraj. V každých volbách se tento počet může – i když mírně – lišit. Záleží na tom, kolik lidí v daném regionu k volbám přišlo.

Hlasy voličů se pak přepočítávají na mandáty pomocí d'Hondtovy volební metody. Do přepočítávání postupují všechny strany, které překročí volební klauzuli a celorepublikově získají alespoň 5 procent hlasů.

Představme si modelovou situaci, v níž pětiprocentní hranici překonaly čtyři politické strany – A, B, C a D. Strany získaly 1 000 000, 650 000, 550 000 a 300 000 hlasů. V hypotetickém parlamentu budeme mít jen pět křesel, které musíme mezi tyto strany rozdělit.

Při přepočítávání hlasů na mandáty d'Hondtovou metodou se postupuje tak, že se počet odevzdaných hlasů vydělí postupně celými čísly, počínaje číslicí 1, následně dvojkou, trojkou a čtyřkou. Výsledným hodnotám se pak sestupně od nejvyšší přiřazují mandáty, dokud není rozdělen potřebný počet.

Z modelového přepočtu vyplývá, že strana A by získala 3 mandáty, strany B a C po jednom mandátu. Strana D – přestože překročila pětiprocentní hranici – mandát nedostala. Zisk alespoň pěti procent hlasů tedy nemusí automaticky znamenat zisk mandátu. Uvedený příklad také ilustruje, že vítěze voleb metoda mírně zvýhodňuje. A to tím víc, čím větší má náskok oproti soupeřům.

Aby strana získala mandát, musí celorepublikově získat 5 procent hlasů. Neplatí ale, že musí tuto hranici překročit v každém kraji. Příklad z roku 2006: KDU-ČSL získala mandát v Praze, i když jí dalo hlas jen 4,84 procenta voličů. Důvod? Praha je velký volební obvod, ve kterém se rozděluje hodně mandátů, pětadvacet, takže „zbylo“ i na menší strany. Naopak v malém Libereckém kraji s pouhými osmi mandáty v témže roce nestačilo Straně zelených na zisk křesla ani 9,58 procenta hlasů.