Sobotka Valachovou chválil, chce po ní dotažení zákonů, čerpání fondů i lepší družiny

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se setkal s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD). Hovořil s ní o úspěších resortu i plánech na zbytek volebního období. Pověřil ji, aby se věnovala čerpání evropských fondů a navyšování financí pro oblast vzdělávání. Má dokončit reformu regionálního školství a kariérní řád pro učitele.

Video TK Sobotky a Valachové
video

Tisková konference Sobotky a Valachové

V rámci svých bilančních schůzek, při nichž hodnotí práci ministrů, se šéf kabinetu setkal s Kateřinou Valachovou. Sobotka pochválil resort školství, že „dotahuje věci do konce“, daří se mu prosazovat zákony a pro školství získávat finance. „Je to úspěch paní ministryně, to chci jednoznačně ocenit,“ poděkoval Valachové.

Sobotka je rád, že se podařilo prosadit zákon zlepšující podmínky pro umisťování dětí do mateřských škol a navýšit jejich kapacity. „Bude tak zaveden nárok na umístění dítěte v mateřské škole postupně od září 2017 pro čtyřleté děti, od září 2018 pro tříleté a od září 2020 i pro dvouleté děti. Je to klíčový vzkaz, který vysíláme k rodinám s dětmi, pokud jde o možnost sladění rodinného a pracovního života,“ poznamenal premiér.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství

„Více než 40 tisíc dvouletých dětí je v mateřských školách. Od 1. ledna budou mít mateřské školy, které vzdělávají děti mladší tří let, zlepšené financování.“

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství
„Jsem ráda, že nezůstalo jen u paragrafů, ale že se mi podařilo s mými kolegy naplňovat sliby směrem k obcím, kdy jsme avizovali, že je podpoříme prostřednictvím nových investičních peněz,“ doplnila ministryně předsedu vlády. Dodala, že vláda také schválí nový program, který kolem Prahy „zajistí tisíce míst v základních školách“.

Novela zákona o VŠ v platnosti

Resort také podle Sobotky zajistil systémovou podporu učitelů. „Výrazně se podařilo navýšit platy pedagogů v regionálním školství. Za dobu, co jsme ve vládě, se tarify zvýšily o 14 a půl procenta,“ řekl. „U ostatních zaměstnanců v školství o více než 12 procent,“ doplnil. Za pozitivní považuje i prosazení minimální délky pracovní smlouvy pro učitele, kteří tak nemohou být propouštěni na prázdniny.

Video Události
video

Události: Bilanční schůzky premiéra pokračují

Události: Bilanční schůzky premiéra pokračují

Václav Klaus mladší: Neřeší se důležité věci

Premiér ocenil i podporu odborného a technického vzdělávání nebo novelu zákona o vysokých školách. „To je věc, na které nejrůznější ministři pracovali roky a roky,“ zdůraznil. Výsledkem změny je mimo jiné vznik akreditačního úřadu a dalších systémových opatření, jež mají navýšit tlak na kvalitu univerzit.

„Jsem rád, že si paní ministryně vzala za jednu ze svých priorit také podporu sportu. Jsou tady už reálné výsledky. V letošním roce poprvé dostaly přímou podporu tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, které pracují s dětmi. Je to vlastně úplně historická věc,“ uvedl premiér s tím, že příští rok má jít na sportování mládeže v regionech miliarda korun.

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

premiér

„Meziročně se podařilo navýšit výdaje na školství o 14 miliard korun. Jak jsme se dívali do statistik, je to nejvyšší meziroční navýšení, které se povedlo jakémukoliv ministru školství od roku 1989. Je to důkaz, že nejde jen o teorie a vládní proklamace, ale že budou reálné peníze na platy učitelů, zlepšování podmínek pro vzdělávání a zvyšování kvality vzdělávání.“

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

premiér

Čerpat fondy, dokončit zákony

Přesto Sobotka předpokládá, že následující měsíce budou pro Valachovou náročné. Prioritou je „rozjet“ čerpání evropských fondů. „Týká se to Operačního programu Věda, výzkum vzdělávání, kde v tuto chvíli již jsou vyhlašovány výzvy, ale je samozřejmě důležité, aby proces pokračoval velmi intenzivně a bezchybně,“ přeje si premiér, aby v příštím roce již došlo k financování konkrétních projektů.

Valachovou také zaúkoloval, aby dokončila reformu regionálního školství. Příslušný zákon je v druhém čtení v Poslanecké sněmovně. „Roky běží diskuse, všechny vlády před námi slibovaly, že udělají reformu regionálního školství. Já si myslím, že jsme už jenom malý krok od toho, aby se to povedlo,“ povzbudil svou stranickou kolegyni. Totéž platí o kariérním řádu pro učitele.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství

„Důležitý cíl v následujících letech je, abychom opravdu prosadili tříleté opakované zvyšování rozpočtu pro školství. Je to zcela nezbytné. Vycházím ze základní politické vize, že bezpečnou budoucnost našich dětí v měnícím se světě zajistí pouze kvalitní vzdělávání.“

Kateřina Valachová (ČSSD)

ministryně školství

Ministryně chce zvyšovat platy učitelů tak, aby v roce 2020 dosáhly na 130 procent průměrné mzdy v Česku. Letos od září se zvýšily platy učitelů v tarifní složce o šest procent a v nenárokových složkách o dvě procenta. „Pokud chceme dosáhnout 130 procent v roce 2020, měli bychom se pokusit o desetiprocentní zvýšení tarifních platů v roce 2018,“ uvedl Sobotka.

V rámci rozpočtu vysokého školství má Valachová myslet na pedagogické fakulty. „Požádal jsem také paní ministryni, aby intenzivně spolupracovala s ministrem zdravotnictví na posílení financování lékařských fakult,“ dodal Sobotka, že je třeba kvůli stárnutí populace navýšit jejich kapacity. Valachová má také pokračovat v úsilí o vyšší platy učitelů v regionálním školství.

Sobotka ministryni také pověřil, aby do konce ledna předložila návrh, jak zlepšit zázemí, které školy poskytují rodinám s dětmi. Hovořil o školních družinách, klubech, sportovních kroužcích a volnočasových aktivitách.