Osvědčení o třetím odboji zatím získalo přes 1300 lidí. Aktivně vystoupili proti totalitě

Více než 1350 lidí zatím dostalo od ministerstva obrany dekret a odznak, které prokazují jejich aktivní účast proti komunistickému režimu. Za pět let platnosti zákona o třetím odboji vyplatilo ministerstvo obrany na příspěvcích přes 70 milionů korun, neuspěly zhruba dvě pětiny žadatelů. 

Video Studio ČT24
video

Osvědčení o protikomunistickém odboji

Mezi formy aktivní činnosti proti komunismu patří například spolupráce se zpravodajskou službou demokratického státu, autorství a rozšiřování protikomunistických letáků či ilegálních časopisů, dále organizace demonstrací, činnost v exilu, eventuálně aktivní působení v odbojové skupině. Přímý účastník může získat 100 tisíc korun, u vdovy/vdovce je to 50 tisíc. 

Od roku 2011, kdy zákon začal platit, bylo podáno 4424 žádostí, přes 3,5 tisíc jich ministerstvo obrany již vyřídilo.

Odznak, prokazující účast v protikomunistickém odboji
Zdroj: ČT24

Samotná perzekuce nestačí 

U lidí, jejichž žádost byla odmítnuta, šlo často o to, že nebyli aktivními účastníky protikomunistického odboje (v době nesvobody od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989). 

„Byli sice perzekuováni, což nepopíráme, ale nebyla u nich prokázána aktivní činnost,“ uvedl vedoucí Oddělení vydávání osvědčení pro 3. odboj ministerstva obrany Pavel Kugler. Nemohlo se jim tedy „započítat“ opuštění republiky, pracovní perzekuce, aktivity v srpnu 1968 či náboženská perzekuce.

Z pocitu patriotismu

Kugler předpokládá, že se ještě přihlásí další lidé, kteří byli aktivní hlavně v 70. a 80. letech. Některá jména mohou dodat i sdružení, která se zabývají historií či občanskými právy. 

„Lidé především podávají žádost z pocitu patriotismu, chtějí ocenění své činnosti, která byla zaměřena proti totalitnímu komunistickému režimu,“ řekl Kugler. Ministerstvo při rozhodování vychází z podkladů od žadatele, oslovuje také archivní organizace (zejména Archiv bezpečnostních složek), případně se posuzují svědecké výpovědi. Výsledné materiály pak zhodnotí historici a následně právníci připraví stanovisko ministerstva.

Další skupina bude oceněna 22. září.