Podle ÚOOÚ mají nemocnice uchovávat karty s údaji o novorozencích jen pět let

Nemocnice budou muset ještě letos zlikvidovat staré karty s údaji o krevních vzorkcích novorozenců. Nařídil jim to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který prověřoval, jak nemocnice tyto screeningové karty uchovávají. Obrátila se na něj nevládní organizace Iuridicum Remedium, podle které nemá shromažďování kartiček zákonný podklad, a nemocnice je uchovávají příliš dlouho.

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) rozhodl, že nemocnice mají zlikvidovat novorozenecké screeningové kartičky starší pěti let. Tento způsob vyšetření se přitom provádí už od 80. let, a v nemocnicích jsou tak i údaje 30 let staré. Opatření se týká čtyř fakultních nemocnic a zhruba tří milionů screeningových kartiček novorozenců, které jsou starší pěti let.

Karty musí být chráněny proti zneužití

Novorozenecký screening se provádí kvůli odhalení závažných vrozených chorob a jejich včasné léčbě. Odběr provádějí lékaři jen se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Podle pokynu ministerstva zdravotnictví mají laboratoře kartičky uchovávat minimálně pět let, aby mohly být použity pro opakované vyšetření v případě nejasností.

Pokyn zároveň ukládá chránit karty před případným zneužitím. V archivech nemocnic by ovšem mohly být až 100 let – jelikož pro jejich uchovávání chybí zákon, jde o skartační lhůtu podle zákona o archivnictví.

Proto se v roce 2013 organizace Iuridicum Remedium obrátila na ÚOOÚ. Podle ní lze totiž vzorky krve zneužít například k provádění analýz DNA nebo k získání informací, které by mohly využít například pojišťovny. Lze také zjistit citlivé údaje o etnicitě.

„Jde o výsledek naší dlouhodobé kampaně, která se snažila upozornit na problém, který vnímáme jako velmi závažný. Fakticky zde existuje kompletní databáze DNA všech občanů mladších 30 let. A to bez jasných pravidel upravených zákonem, ale v podstatě i bez účelu, který by takto masivní zásah do soukromí odůvodnil,“ komentoval rozhodnutí ÚOOÚ advokát a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

V případě fakultních nemocnic v Brně a Olomouci šlo přímo o kontrolu ÚOOÚ a úřad tam nařídil v půlroční lhůtě zlikvidovat všechny osobní údaje na kartičkách novorozenců, které jsou starší pěti let.

V případě pražské Všeobecné fakultní nemocnice a nemocnice na Vinohradech úřad prověřoval stížnost matky – tady ÚOOÚ nařídil odstranit osobní údaje starší pěti let jen u této konkrétní karty – podle organizace IuRe by ale kontroly v obdobných případech dopadly stejně. Proto organizace předpokládá, že i tyto nemocnice budou názor ÚOOÚ respektovat a vzorky starší pěti let zlikvidují.  

IuRe už v roce 2013 udělilo jednu z anticen Velkého bratra ministerstvu zdravotnictví právě za praxi plošného uchovávání screeningových kartiček, kterou ministerstvo nařizovalo nemocnicím bez zákonného podkladu. Ministerstvo reagovalo koncem roku 2014 novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, kde navrhovalo uchovávání kartiček po dobu 10 let. Tato novela ale neprošla legislativním procesem.