Seznámení na dálku, manželství a pak rozvod – rodinný život podle generace What

Oženit se nebo se vdát – a připravit se na rozvod. Takto romanticky a současně střízlivě vidí svoji budoucnost Generation What?, tedy lidé, kteří nyní nejčastěji prožívají třetí desetiletí svého života. Tato generace se tak od předchozích neliší tím, že většina mladých lidí předpokládá svůj vstup do manželství. Výrazně odlišný pohled však mají na navazování vztahů. Vyplývá to z velkého mezinárodního průzkumu, kterého se můžete zúčastnit i vy.

Sejít se v parku, přinést kytici a upejpat se? Kdeže, současné seznamování často probíhá takříkajíc bezkontaktně. K seznamování podle průzkumu Generation What? používají nejenom seznamovací weby a aplikace, ale také messengery a SMS.

Má to jistě své nevýhody, ale i nesporné výhody. Alespoň částečně totiž odpadá ono upejpání se. „Je oslaben náš stud a normy, takže si dovolíme říct více než v komunikaci tváří v tvář,“ podotkli tvůrci výzkumu.

Děti později a mimo manželství

Jak probíhá milostný život nastupující generace dál? Pomiňme přitom přirozené aspekty, které se již bez osobního kontaktu neobejdou a které patrně zůstávají prakticky neměnné. Formální stránka vztahů se však vyvíjí. Za 26 let od revoluce například výrazně stoupl průměrný věk, kdy mají ženy první dítě, a to z 22 na 28 let.

Jak přitom ukazují údaje Českého statistického úřadu, téměř polovina dětí se v Česku rodí mimo manželství a podíl průběžně roste. I v tomto případě jde o výrazný rozdíl oproti přelomu 80. a 90. let, kdy se nesezdaným rodičům rodilo pouze 8,5 procenta dětí.

Svatbu ano, rozvod také

Většina lidí z generace What? nicméně počítá s tím, že se vdá, ožení nebo vstoupí do registrovaného partnerství (pakliže to ještě neučinila). Na otázku „když si představíš sebe samého v budoucnosti, jak se vidíš?“ odpovědělo 59 procent z více než osmi tisíc respondentů, že budou ženatí, vdaní nebo registrovaní. Navíc 54 procent respondentů považuje svatbu za „svůj sen“, naopak jen o málo více než čtvrtina ji vylučuje.

V žádném případě ale neplatí „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“. Většina mladých lidí, konkrétně 77 procent, míní, že rozvod „je někdy pro lidi nezbytný“.

Rozvody jsou v Česku skutečně velmi časté, nikoli však u lidí, které zkoumá Generation What. Manželé, kteří se rozvádějí, tak nejčastěji činí po čtyřicátém roce života, muži průměrně ve 44 letech, ženy v 41. V průměru tak činí po třinácti letech, nejčastěji kvůli rozdílným povahám, názorům a zájmům.

Podle ČSÚ se rozpadá téměř polovina svazků, ve většině případů i přesto, že jde o rodiny s nedospělými dětmi. V posledních letech však podíl rozpadlých manželství neroste, od roku 2010, kdy se rozpadla polovina manželství, se v roce 2014 snížil na 47 procent.

Generation What? čili Y 

Projekt Generation What, který vznikl pod záštitou České televize a Českého rozhlasu, se zaměřuje na generaci, která přišla po Husákových dětech a předcházela nynější dospívající tzv. generaci Z. Generation What? se do jisté míry překrývá s termínem generace Y, zaměřuje se na lidi narozené mezi lety 1982 a 2000.

Projekt se ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd snaží pomocí internetového dotazníku a sociologických dat vytvořit profil generace současných mladých lidí mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety. Dotazník ve 148 otázkách zjišťuje názory na politiku, společnost, náboženství, média, soukromý život i kariéru.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK
Autor: Jörg Lange

„Zanedlouho se z této generace budou rekrutovat ti, kteří budou určovat směřování naší země a tvořit většinu pracovní síly. Mnoho o nich nevíme. Cílem projektu Generation What? je tuto situaci změnit, umožnit vytvoření autoportrétu, nechat její příslušníky hovořit o sobě, rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách,“ uvedla Alena Müllerová, jejíž tvůrčí producentská skupina projekt zaštiťuje.