Političtí vězni vyzvali KSČM, ať se zruší, když se přihlásila k únoru 1948

Proti prohlášení komunistické strany, která se přihlásila k „revolučnímu základu“ převratu z roku 1948, se ohradilo vedení Konfederace politických vězňů. Předsedkyně konfederace Naděžda Kavalírová a místopředseda Leo Žídek uvedli, že jedinou omluvou by mohlo být zrušení KSČM z jejího vlastního popudu. 

Podle Konfederace politických vězňů prohlášení, které KSČM vydala u příležitosti 68. výročí komunistického převratu, hluboce otřáslo politickými vězni z 50. let. „Existuje pouze jediný způsob omluvy komunistické strany - omluva skutkem,“ uvedli Naděžda Kavalírová a Leo Žídek.

Bývalí političtí vězni připomněli vyhánění hospodářů z rodné půdy, zabavování jejich usedlostí, rušení klášterů, internace kněží, řeholníků a řeholnic a mučení a popravování takzvaných odpůrců režimu. „Dosud žijící pamětníci si velmi dobře pamatují represe a zatýkání našich občanů, které bylo na denním pořádku,“ stojí v prohlášení konfederace.

Komunistická strana vydala 68 let od únorového převratu prohlášení, podle kterého se hlásí k jeho „revolučnímu základu“. „Zároveň však hluboce lituje tragických deformací a nedostatků, které během vývoje myšlenku socialismu ochudily a poškodily,“ prohlásila KSČM s tím, že se po listopadu 1989 omluvila všem, jejichž život tyto „deformace“ (čili zinscenované procesy, vraždy při přechodu železné opony nebo trestání politických vězňů) negativně zasáhly.

Současně komunisté prohlásili, že probíhá dlouholetá kampaň, „jejímž úkolem je vnutit široké veřejnosti minimálně nepřesnou interpretaci tehdejších událostí, vysvětlit zásadní politické změny jako mocenský puč, popřít věrohodnost skutečnosti, že se na změnách podílely široké vrstvy občanů“.