Zkorumpovaná obrana? Mezi zeměmi NATO si ČR nevede nejlépe

Českou republiku zařadila organizace Transparency International mezi země NATO, kde hrozí střední riziko korupce. Z pěti kategorií, které stanovila, jde sice o prostřední, ale za rizikovější považuje Transparency z aliančních zemí pouze Portugalsko a Turecko. Ještě větší hrozba korupce je v některých partnerských zemích NATO – Afghánistánu, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu.

Jednou ze dvou zemí světa a jedinou v Severoatlantické alianci, kde existuje podle Transparency International velmi nízké riziko korupce v resortu obrany, je Velká Británie. Mezinárodní organizace, která se zaměřuje na korupci, rozdělila státy NATO podle zavedených opatření a dohledu nad institucemi zajišťujícími bezpečnost a obranu státu. Hodnocení se týkalo i personální politiky či rizik při působení v zahraničních operacích.

Jako střední hodnotí Transparency riziko korupce v obraně v Česku. Opatření jsou podle organizace účinná z poloviny až dvou třetin. „Z pohledu TI Česká republika můžeme za největší problém považovat absenci jasného, dlouhodobého a veřejného akvizičního plánu. To pak umožňuje mimořádné nákupy zneužívající výjimky z otevřených veřejných soutěží,“ uvedl programový ředitel české pobočky Transparency International Radim Bureš.

Kritiku sklidila personální politika

Za zadávání velkého množství zakázek za pomocí výjimek ze zákona bylo ministerstvo v minulých dnech kritizováno. Představitelé obrany ale dlouhodobě poukazují na to, že jim zákon neumožňuje snadno pořídit například výzbroj, se kterou je armáda spokojená. Řada výběrových řízení se také výrazně protahuje kvůli stížnostem firem, které v tendrech neuspějí.

Poměrně výrazně byla podle Bureše kritizovaná i personální politika a kritéria vybírání lidí do funkcí a povyšování lidí. Ostrou kritiku sklidila i nedostatečná protikorupční příprava před výjezdy na zahraniční mise. Naopak dobře je hodnocena transparentnost resortu obrany a přístup k informacím. „Řada informací je k dispozici na webových stránkách. Existuje také slušná parlamentní kontrola,“ dodal Bureš.

Nejhůř dopadlo Portugalsko a Turecko

Do stejné skupiny jako ČR zařadila organizace také například Francii, Itálii, Řecko nebo Maďarsko. Za účinnější považuje Transparency International protikorupční opatření v resortu obrany například v Polsku, Německu nebo Lotyšsku, kde je celkové riziko korupce v obraně nízké.

Pouze dva členské státy NATO, a to Portugalsko a Turecko, organizace naopak zařadila do skupiny s vysokým rizikem korupce. Stejně vyhodnotila situaci ještě ve dvou partnerských zemích Aliance – Arménii a Ukrajině. V Afghánistánu, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu jsou potom protikorupční opatření účinná sotva z třetiny a hrozba korupce je velmi vysoká.

Hodnocení zpracovala britská pobočka TI na základě údajů z roku 2014. Bureš poznamenal, že od té doby se řada věcí změnila. „V okamžiku, kdy jsme měli možnost výsledky komentovat, tak jsme měli pocit, že se jedná o jednoznačně zlepšující se trend, dneska bych si tak jistý nebyl,“ poznamenal. Poukázal například na přesun „velmi funkční protikorupční skupiny z kabinetu ministra“. Má také pocit, že v některých velmi funkčních projektech se nepokračuje.