Rámcové vzdělávací programy chce Valachová více svázat a zpřesnit

Co a v jaké třídě se má dítě dozvědět a naučit - ministerstvo školství chce měnit základní vzdělávací dokumenty. Návratu jednotných osnov se ale podle šéfky resortu Kateřiny Valachové učitelé bát nemusí. Takzvané rámcové vzdělávací programy, které platí od roku 2007, chce nicméně upravit a více konkretizovat.

Vezměme si jako příklad zlomky. Podle současného rámcového vzdělávacího programu jsou povinné na prvním stupni. Ve kterém ročníku si je děti plně osvojí, ale závisí na jednotlivých školách. Ministerstvo nyní plánuje přesně určit, v jakém ročníku by to mělo být.

Podobný koncept má předcházet případům, kdy například při přestěhování a nástupu do jiné školy může žák některou látku úplně minout. Na dosavadní škole ji ještě neměl – zatímco na nové ji už probrali.

Video Události
video

Dohled a kontrola, nebo svoboda vzdělávání?

Ministerstvo chce nyní jasně stanovit, jaké vědomosti a znalosti mají žáci mít a v jakém cyklu toho má učitel dosáhnout. Mezi některými učiteli se ale už opět hromadí častý argument – obavy z omezování školních svobod. „Pokud půjdeme cestou zpřísňování a zpřesňování toho, co máme učit, jednoho dne se bohužel můžeme dostat do situace, kdy jednou budeme mít jednotné osnovy," zmiňuje předseda Asociace pedagogů ZŠ Jaroslav Štercl.

Podle Valachové ale o návrat k osnovám nejde. „Nechceme dělat žádnou revoluci, ale zkrátka se jenom poučit v tom, co je dobré," dodává ministryně. Jak přesně budou změny vypadat, jasné v tuto chvíli ještě není.