Rozvod se táhl dvanáct let, Ústavní soud teď dal šanci na odškodné

Dvanáct let trval rozvod a související řízení o výchově nezletilého dítěte, než se ženě podařilo ukončit předchozí manželství a justice spory rozsoudila. Celkem čtyři členové rodiny se nyní domáhají odškodnění za nepřiměřeně dlouhou délku řízení. Krajský a Nejvyšší soud jejich nároky s odkazem na promlčecí lhůtu zamítly, ústavní soudci ale dospěli k názoru, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Justice se tak bude muset nárokem na odškodné znovu zabývat.

Třikrát po dvou milionech a jednou 850 tisíc korun. Takové kompenzace se domáhají čtyři členové rodiny, která dvanáct let řešila u soudu rozvod předchozího manželství a péči o nezletilého syna. Návrh na rozvod byl podán v roce 1994, manželství bylo ale pravomocně ukončeno až na podzim 2006.

Žena svůj nárok na odškodné opírá například o fakt, že ačkoliv žila se svým novým druhem v jedné domácnosti už od roku 1995, nemohli se kvůli nedořešenému rozvodu celých 12 let vzít. Partneři přitom mají od roku 1996 společného syna. Odškodného se domáhá i ženin partner, dnes už manžel, a stejně tak jejich syn. Za jeho otce byl kvůli nedořešenému rozvodu mylně považován ženin první manžel, který se opakovaně odmítal podrobit testům na určení otcovství.

Krajský a Nejvyšší soud nároky na odškodnění zamítly s tím, že se rodina kompenzace domáhala až po uplynutí šestiměsíční promlčecí lhůty. Ústavní soud naopak dospěl k závěru, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces a obě rozhodnutí zrušil. Soudy se tak musí nároky rodiny znovu zabývat.