Katoličtí biskupové: Přijměme rodiny křesťanských běženců

Česká katolická církev vstoupila do tuzemské debaty o pomoci uprchlíkům. Konference biskupů, kteří dnes zasedli na Velehradě, nabídla pomoc Sobotkovu kabinetu; chce vyzvat farnosti, aby po dohodě s radnicemi přijaly rodiny křesťanských běženců.

V prohlášení České biskupské konference stojí, že biskupové vnímají "naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a náboženské nenávisti, ale i obavy naší společnosti plynoucí ze současného přílivu migrantů do Evropy." Podle ČBK je přitom potřeba rozlišovat mezi uprchlíky postiženými válkou, hladem či nestabilitou, kteří pomoc potřebují, a ekonomickými migranty.

"Nabízíme vládě, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samosprávami i za spolupráce s lokálními Charitami a Diakoniemi mezi sebe přijaly rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti."

Česká biskupská konference

Sobotkův kabinet biskupové vyzývají, aby se k problematice postavila s rozhodností. Zároveň nabízejí aktivní pomoc prostřednictvím jednotlivých farností. Ty by po dohodě s místními samosprávami měly mezi sebe přijmout rodiny křesťanských běženců. Do spolupráce by měly být také zapojeny místní charity. Stát by měl mít na starosti otázku bezpečnosti.

Duka: Pomoc je naše povinnost

"Vycházíme z obecného pocitu solidarity, který je vlastní každému člověku a na kterém je založeno i mezinárodní soužití. Všichni vidíme, že situace se jak v Maghrebu, tak na Předním východě, ale i na ukrajinsko-ruské hranici dramatizuje, množství lidí hledá vlastní útočiště a pomoc. Toto je naše povinnost," řekl kardinál Dominik Duka.

Primas český zároveň poukázal na to, že kvůli problémům s novodobými formami terorismu je potřeba, aby k tomuto jednání církev přistoupila ve spolupráci se státem a jeho bezpečnostními složkami. O pomoci církve chce jednat s premiérem.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera mají katolíci už dnes neoficiální nabídky od různých lidí, kteří jsou ochotni někoho přijmout. "Vím, že to nemůžeme udělat bez jednání s obcemi. Je potřeba to projednat s obecní správou, nechceme dělat někde napětí," řekl Graubner. Církev má podle něj na druhou stranu navázané také kontakty s lidmi, kteří pomoc potřebují. "Například nás navštívil arcibiskup, který žije v Kurdistánu s 50 000 křesťany, kteří byli vyhnáni Islámským státem a žijí tam pod stany. "

Stop nenávisti, žádá petice

K otázce migrace se už vyjádřili i čeští evangelíci. Čeští politici podle nich prokázali minimální odvahu v pomoci uprchlíkům. Českobratrská církev evangelická (ČČE) žádá představitele státu, aby urychleně jednali a nestrašili lidi. "Zároveň se obracíme na sbory ČCE, aby hledaly možnosti, jak poskytovat následnou pomoc k začlenění všech, kdo chtějí s námi žít. Ostatně některé sbory církve takovou pomoc již dříve zahájily," uvedla synodní rada církve.

Výzva k rozhodnému stanovisku nezní ve veřejném prostoru poprvé; s poněkud odlišnou motivací volá po jasném hlasu premiéra a ministra vnitra také petice Stop nenávisti. Oba ústavní činitele žádá, aby odsoudili rasismus a xenofobii, které ovlivňují debatu o uprchlické krizi. Jedním z podnětů byla nedávná demonstrace odpůrců imigrace na Václavském náměstí, jejíž účastníci se protestu zúčastnili i s maketami šibenic.

Církev pomáhá uprchlíkům také v sousedním Německu. Podle Katolického týdeníku na 222 katolických i protestantských kostelů poskytuje na základě pravidel daných Německou ekumenickou komisí pro církevní azyl přístřeší 400 uprchlíkům. Většina z nich by na základě záporného vyřízení azylové žádosti měla území Německa opustit. Starodávné právo církevního azylu nicméně umožňuje okamžité naplnění této litery pozdržet.

video UDÁLOSTI: Na Velehradě se scházejí lidé dobré vůle
Video Události
video

UDÁLOSTI: Na Velehradě se scházejí lidé dobré vůle