Vláda podpořila úplný zákaz kouření v restauracích

Praha - Od začátku příštího roku by měl v Česku platit úplný zákaz kouření cigaret v restauracích, na koncertech nebo tanečních zábavách. Příslušný návrh zákona schválila vláda. Norma také zakazuje prodej cigaret a alkoholických nápojů v automatech a zavádí i další opatření na omezení spotřeby tabáku a alkoholu. Odborníci na závislosti vidí rozhodnutí vlády jako krok správným směrem, norma ale celou oblast závislostí podle nich neupravuje dostatečně. Přestože za lepší řešení ale pokládá oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky, prezident Miloš Zeman úplný zákaz kouření v restauracích vetovat nebude.

Stejné omezení jako pro tabákové výrobky mají platit i pro elektronické cigarety a bylinné výrobky ke kouření. Zapálit si je by nemělo být možné ani v kinech, divadlech, sportovních halách, školách, dopravních prostředcích, krytých nástupištích a přístřešcích na zastávkách. Upravit se má i prodej tabákových výrobků a alkoholu na internetu.

Novela zákona navrhuje:

 • Úplný zákaz kouření ve všech vnitřních prostorech stravovacích zařízení
 • Rozšiřuje se počet míst, na kterých není možné kouřit, např. dětská hřiště nebo vnitřní prostory nákupních center (tamní kavárny)
 • Elektronické cigarety budou chápány jako tabákové výrobky
 • Provozovatelé musejí mít jeden nealkoholický nápoj povinně levnější než alkoholický

Návrh zákona počítá také s tím, že na nápojových lístcích bude muset být jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo. Zpřísňuje také sankce za porušení zákona. Například pokud by na diskotékách, v barech a v dalších provozovnách byly opilé děti, byl by podnik okamžitě na dva dny zavřen.

 • „Zákon poměrně striktně omezuje dostupnost tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Například při internetovém prodeji těchto komodit vyžaduje jasný průkaz věku, tedy že ten kupující je starší 18 let,“ řekl Němeček. 

Podle ministra podpořila vláda návrh jednomyslně. Navzdory tomu očekává kolem návrhu bouřlivou debatu v parlamentu a možná stovky pozměňujících návrhů ze strany poslanců.

Prezident zákon vetovat nebude

Prezident Miloš Zeman nebude vetovat úplný zákaz kouření v restauracích. Za lepší řešení než úplný zákaz kouření v restauracích ale Zeman pokládá oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Prezident, který je známým kuřákem, prohlásil, že má v této záležitosti konflikt zájmů. „Právě proto, že zde mám konflikt zájmů, nemohu s čistým svědomím tento zákon vetovat. Takže ho vetovat nebudu,“ uvedl Zeman. „Ale na druhé straně se domnívám, že daleko rozumnějším řešením - protože prakticky každá restaurace má minimálně dvě místnosti - by bylo, kdyby v jedné místnosti byli kuřáci, ve druhé nekuřáci a vzájemně by si nepřekáželi,“ dodal.

"Pro vlastní prodej cigaret nečekáme žádné výrazné změny. To, co my vidíme v segmentu prodeje tabáku a tisku, je, že prodej cigaret, co se týče kusů, dlouhodobě klesá. A očekáváme, že tento trend bude pokračovat…Tržby naopak meziročně výrazně rostou," uvádí Stanislav Beránek, finanční ředitel společnosti HDS Retail Czech Republic, která provozuje mimo jiné síť trafik.


Omezení kouření v restauracích v zemích EU
Zdroj: Euractiv.cz

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) v materiálu pro vládu vyčíslil celospolečenské náklady na užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog na 56,2 miliardy korun ročně. Z toho 33,1 miliardy připadá na tabák, 16,4 miliardy na alkohol a 6,7 miliardy na drogy. „Pokud by se podařilo snížit spotřebu tabáku o pět procent, klesnou příjmy státního rozpočtu o 2,1 miliardy korun. Pro zdravotní a sociální resort by to ale znamenalo díky poklesu nemocnosti, invalidity a úmrtnosti na následky užívání legálních i nelegálních drog úsporu 5,5 miliardy korun ročně,“ uvedl ministr.

Cena cigaret bude v příštích třech letech růst

Cena krabičky cigaret se příští rok zvýší o tři až čtyři koruny, v dalších dvou letech o korunu až dvě. Počítá s tím novela zákona o spotřebních daních, kterou dnes schválila vláda. Důvodem zvyšování spotřební daně je slabší kurz koruny a snaha ministerstva mít jasnější představu o budoucím inkasu této daně. „Pro zajištění předvídatelnosti daňových příjmů a z důvodu udržení stability tabákového průmyslu se pro roky 2017 a 2018 navrhuje postupné navýšení sazeb u všech tabákových výrobků,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu. Česko musí splnit směrnici EU, která požaduje spotřební daň 90 eur na 1000 kusů cigaret.


Zákaz nalévání alkoholu dětem a mladistvým je už v platném zákoně z roku 2005 a Němeček ho do svého návrhu přebírá. Podle starší normy se také nesmí kouřit ve veřejných budovách, vlacích, na nádražích a zastávkách. Restauratéři si zatím mohou vybírat, zda se v jejich zařízení bude kouřit, musí však zajistit oddělené prostory kuřácké a nekuřácké.

Hoteliéři a restauratéři se zákazem kouření nesouhlasí

Asociace hotelů a restaurací nesouhlasí s úplným zákazem kouření v restauracích. Podle zástupců hoteliérů a restauratérů je přístup politiků k tomuto problému nekoncepční, nedávno například museli provozovatelé restaurací stavebně oddělovat kuřácké a nekuřácké prostory. Nynější nařízení znamená znehodnocení těchto investic, řekl viceprezident asociace a zároveň ředitel hotelu Olympic Vlastislav Šos.

Elektronická cigareta
Zdroj: ČTK/KEYSTONE
Autor: Christian Beutler

Asociace kritizuje i další body zákona, například vyšší sankce při odhalení podnapilých mladistvých v restauračních zařízeních či podmínku nabízet jeden nealkoholický nápoj laciněji než pivo. Tento bod budou restaurace zřejmě obcházet tím, že za nižší cenu budou nabízet kohoutkovou vodu, uvedl Šos. Dodal, že je nepochopitelné, že chce politická reprezentace diktovat podnikatelům, jaké mají stanovovat ceny.

Ministr zdravotnictví odmítá nesouhlasné názory restauratérů na úplný zákaz kouření v restauracích. Stejné opatření je běžné v západní Evropě, kde nevedlo ke snížení tržeb ani počtu zákazníků, řekl Němeček. „Dostáváme se na právní úroveň běžnou v celé západní Evropě,“ uvedl ministr. „Zkušenosti ze zemí, kde k tomu došlo, nepotvrdily to, že restauracím a stravovacím zařízením ubyly klienti a že by se jim snížily tržby. Opak je pravdou,“ doplnil.

„Je to jistě krok správným směrem, i když bych uvítala normu přísnější,“ řekla Eva Králíková z poradny pro odvykání kouření 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Přiklání se ke vzniku samostatného zákona o tabáku. „Je to příčina šestiny úmrtí v zemi, tak by si to zákon zasloužilo,“ řekla. K tomu lze podle ní využít Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, jež vedle zákazu kouření v uzavřených veřejných prostorách stanoví i vysoké zdanění cigaret či omezení míst jejich prodeje. Také národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil považuje úpravu spočívající jen v zákazu kouření v restauracích za příliš mírnou, postrádá například omezení míst, kde se tabák může prodávat. Podle vládou schválené normy se nesmí tabák a alkohol prodávat ve školských a zdravotnických zařízeních, ostatní místa prodeje zůstávají.

Lékař: Závislost na nikotinu a alkoholu jde ruku v ruce

„Vazba méně kuřáků, méně alkoholiků bezpochyby platí. Naprostá většina pacientů, kteří se u nás léčí na závislost na alkoholu, má současně závislost na nikotinu,“ uvedl primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice Petr Popov. „Když je člověk závislý na jedné z nich, tak se významně častěji stává závislým i na dalších psychoaktivních látkách,“ dodal s tím, že psychoaktivní látky obecně v mozku vyvolávají podobnou odpověď a s užíváním jedné z nich se zvyšuje tolerance i vůči dalším látkám, které buď tlumí, nebo stimulují.

Video Vláda podpořila úplný zákaz kouření v restauracích
video

Vláda podpořila úplný zákaz kouření v restauracích

Vláda podpořila úplný zákaz kouření v restauracích

Lékař: Vazba "méně kuřáků – méně alkoholiků" bezpochyby platí

Unie výrobců alkoholu se zákonem souhlasí

Ekonomika ČT24: Vlastní prodej cigaret se nezmění

V poslední době se podle Popova stírá, která závislost stojí na začátku, protože děti začínají kouřit přibližně ve stejném věku, kdy častěji ochutnávají alkoholické nápoje, tedy mezi jedenáctým a dvanáctým rokem. „Patříme mezi země, kde děti začínají kouřit a pít alkoholické nápoje nejdříve. Provázanost je přímo úměrná, když člověk začne pít, tak krátce nato začne i kouřit,“ uvedl lékař. Zejména u začínajících kuřáků přitom podle něho cena zásadním způsobem ovlivňuje, kolik výrobků kupují a konzumují.

Podmínky pro kuřáky se zpřísňují, současný zákon platí deset let

 • 1. července 1989 - V platnost vstoupil zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, který se zabýval i dopady kouření. Zakazoval například kouřit ve vlaku (s výjimkou vyhrazených vozů), v prostředcích MHD, na jednáních v uzavřených prostorách či na pracovištích, kde byli i nekuřáci. Částečně zakazoval kouření v restauracích (kouřit se smělo jen ve vyhrazených prostorách, a pokud nebyly, nesmělo se kouřit v době podávání snídaní, obědů a večeří).
 • 29. června 2005 - Sněmovna schválila nový zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Takzvaný protikuřácký zákon sice Senát o měsíc později kvůli řadě legislativních chyb zamítl, poslanci ale senátní veto 19. srpna 2005 přehlasovali.
 • 1. ledna 2006 - Nový zákon vstoupil v platnost, kromě již dříve platných omezení zcela zakázal kouření ve vlacích a také na zastávkách hromadné dopravy. V restauracích se mohlo kouřit ve zvláštních prostorách vyhrazených po kuřáky, které byly příslušně označeny. V praxi stačilo, pokud majitel v podniku umístil cedulku s nápisem prostor pro kuřáky. I nadále se ale objevovaly hlasy volající po přísnějším omezení kouření.
 • 10. června 2009 - Sněmovna schválila novelu takzvaného protikuřáckého zákona, se kterou souhlasil i Senát. Nová úprava například omezila zákaz kouření jen na kryté zastávky veřejné dopravy, zejména ale přesněji upravila kouření v restauracích. Neprošel návrh na jeho úplný zákaz, majitelé podniku dostali na výběr, jestli restaurace bude kuřácká, nekuřácká, nebo bude mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. U vstupu musí být vždy tabulka označující typ podniku.
 • 1. července 2010 - Novela protikuřáckého zákona vstoupila v platnost, i nadále ale existovalo silné volání po tom, aby bylo kouření na veřejných místech omezeno ještě více.
 • 28. ledna 2015 - Vláda zveřejnila návrh nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a návykových látek, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Snahou je prosadit úplný zákaz kouření v restauracích, na koncertech či na tanečních zábavách.
 • 3. června 2015 - Vláda schválila návrh zákona, podle něhož by od příštího roku měl platit úplný zákaz kouření cigaret v restauracích, na koncertech a tanečních zábavách. Norma také zakazuje prodej cigaret a alkoholických nápojů v automatech a zavádí i další opatření na omezení spotřeby tabáku a alkoholu.