Fokus VM: Lidé utíkají na Západ za lepším životem. Máme se bát?

Na útěku před válkami a násilím je nejméně 56 milionů lidí. Většinou jsou to běženci z muslimských zemí, kteří hledají lepší život v západní Evropě. Čelíme novodobému stěhování národů? Podle sociálního geografa Vladimíra Baara ale nejde o nic neobvyklého, lidé se stěhovali vždycky. Jen „to dnešní stěhování možná víc vidíme, protože se o něm dozvídáme z médií,“ řekl v rozhovoru pro Fokus VM. Právě migrace a s ní související problémy, z nichž jedním je obava z rozpínajícího se islámu v Evropě, jsou tématem druhého dílu Fokusu VM. Přímý přenos z letiště Václava Havla v Praze sledujte v úterý 3. 3. od 20:00 na ČT24.

Dnešní migrace je podle Vladimíra Baara, jednoho z hostů Fokusu VM, jiná v tom, že o ní více víme. Uprchlíci vstupují většinou do zemí s perfektně fungující administrativou, o každém nově příchozím by tak měl stát vědět a být na něj připraven. Ani místa, kam lidé odcházejí, se vlastně nemění; i dnes totiž podobně jako v minulosti lidé prchají především z chudých oblastí do oblastí bohatých. 

Je strach z islámu oprávněný? Pokud jde o politický islám, ano 

Podle posledního sčítání obyvatel České republiky se k islámu přihlásilo 1921 lidí. Islám se tak stal 24. nejrozšířenějším náboženstvím u nás. Nejde sice o velkou komunitu, ale pokud jde o celosvětovou migraci jsou dvě třetiny migrantů právě muslimové. Vladimír Baar tvrdí, že Evropa by proto měla být na pozoru, protože pro přistěhovalce, zvlášť když přicházejí do cizího prostředí, je náboženství oporou. A pro muslimy zvlášť. 

Vladimír Baar v rozhovoru pro Fokus VM

„V islámském světě se svět křesťanský, zejména evropský a americký, vnímá jako úpadkový… Muslimové věří a jsou o tom i výchovou přesvědčováni, že každý se rodí muslimem… Pro muslimy je zkrátka přirozené, že se drží svého náboženství podstatně víc a navíc panuje zakořeněný zvyk, že odpadlictví je trestáno. Dříve i smrtí. Dnes spíš výjimečně, ale čas od času se to stává.“


Baar tvrdí, že je třeba si uvědomit, že pravidla života v zemích, kde má převahu islám, jsou naprosto odlišná. V této souvislosti varuje před tzv. politickým islámem, který se sice opírá o náboženství, ale zároveň víru zneužívá, a útočí tak na svobodu vyznání a svobodu názorů, který je v demokratické společnosti velmi silně zakořeněn. „Takže když se těmto lidem cokoli nelíbí, opomenou politickou stránku, to, co chtějí a čeho se dožadují, ať už je to třeba právo šaría nebo cokoli jiného, a hned to navedou na to, ž eje jim křivděno z hlediska náboženského, což je velmi nebezpečné,“ vysvětluje Baar a připodobňuje politický islám ke komunistům, kteří též „zneužívali demokratický systém k tomu, aby se postupnými krůčky dostali k moci a vzápětí demokracii zardousili a nastavili svoje pravidla.“ 

Hostem Fokusu VM bude i egyptolog Miroslav Bárta. Podle něj společnost dnes neví, jak se úspěšně bránit důsledkům masivního přistěhovalectví, protože vlastně neví, ani co chce, ani co nechce. Tak se vyjádřil na nedávné bezpečnostní konferenci v Praze.