Soudní pře o Hermanův odchod z ÚSTR nekončí

Praha – Soudní třenice o odvolání současného ministra kultury z čela Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nekončí. Pražský městský soud zrušil rozsudek nižší instance, podle kterého byl odchod Daniela Hermana protiprávní. Případu se tak bude muset znovu věnovat Obvodní soud pro Prahu 3.

Rada ústavu odvolala Hermana z funkce v dubnu 2013 kvůli tomu, že nebyla spokojena s jeho prací. Týkalo se to údajně řady nedostatků, posledním důvodem zřejmě byla jeho pracovní cesta do USA, která prý neměla žádný přínos. Ministr je přesvědčen o tom, že za jeho odchodem z čela ústavu byl politicky motivovaný puč, což radě vyčítali také její kritici. Původce puče nechtěl jmenovat, ale údajně si to s nimi „vyříkal“; u soudu argumentuje tím, že byl porušen zákoník práce a že se jeho výpověď neprojednala s odbory. ÚSTR s tím nesouhlasí.

V případu rozhodl loni v květnu Obvodní soud pro Prahu 3, který dal za pravdu Hermanovi, ÚSTR se pak odvolal. Podle obvodního soudu si rada ústavu vedená Petruškou Šustrovou přisvojila pravomoci, které ze zákona nemá. Hermana prý jako ředitele úkolovala, požadovala po něm právně nemožná řešení a zasahovala do jeho personálních pravomocí.

Soudkyně Markéta Písaříková tehdy v odůvodnění rozhodnutí také poukázala na to, že rada porušila právo jedné z radních, Naděždy Kavalírové z Konfederace politických vězňů, na řádný výkon její funkce. Ostatní radní se prý totiž bez vědomí Kavalírové dohodli na Hermanově odvolání více než týden před jednáním rady a předem k němu také vypracovali tiskové prohlášení. Bod odvolání ředitele přitom vůbec nezařadili na pozvánku k jednání rady.

Městský soud: Odvolání platí, výpověď je třeba přezkoumat

Podle odvolacího soudu by měla předchozí instance doplnit dokazování a zabývat se hlavně okolnostmi Hermanovy výpovědi. „Pokud jde o platnost výpovědi, je nutno zkoumat, zda byla řádně udělena,“ řekl soudce René Fischer. Mluvčí potom doplnila, že podle nižší instance bylo neplatné jak Hermanovo odvolání z funkce ředitele, tak jeho výpověď z ÚSTR. „Změnili jsme rozsudek, pokud jde o platnost odvolání, je platné. Ohledně výpovědi z pracovního poměru jsme rozsudek zrušili a věc vrátili k dalšímu řízení,“ upřesnila.

Herman se odvolacího jednání účastnil stejně jako předchozího. Rozsudek ho příliš nepřekvapil. „Důvody mého odvolání byly politické, to tvrdím od samého začátku, to samozřejmě odvolací soud nezkoumá,“ řekl po verdiktu novinářům. Nyní se podle něj bude zjišťovat nezákonnost propuštění ze zaměstnaneckého poměru. „Jsem přesvědčen, že došlo k porušení zákoníku práce. Pevně věřím, že budou věci vyjasněny, jak o tom od začátku hovořím,“ dodal.