Řada měst v Česku se potýká s průmyslovým dědictvím

Praha - V Česku je ještě řada měst, která se v minulosti orientovala na průmyslovou výrobu a nyní pro opuštěné a zdevastované tovární haly marně hledají využití. Průmyslovému dědictví měst, ale i problémům spojeným s revitalizací sídlišť a historických center je věnována konference Urbes 2007, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Praze.

Prezident konference Michal Illner ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR podotkl, že revitalizace, tedy oživení měst, jejich částí, jednotlivých budov a areálů, je úkolem, který se v mnoha západoevropských zemích řeší už několik desítek let. „Revitalizace je přestavba městských center, průmyslových areálů, podnikatelských ploch, sídlišť, sportovních areálů a také městské infrastruktury. Jde o kontinuální proces, který probíhá již 700 let, kdy existují naše města,“ vysvětluje Oldřich Bronec, projektový manažer URBESu 2007. V Česku se tato problematika v plné šíři otevřela až v 90. letech minulého století, a to v mnohem naléhavější podobě než na Západě.

Problémy spočívají zejména ve značné zanedbanosti městské infrastruktury, domovního a bytového fondu, veřejných služeb, životního prostředí, památkového fondu a center historických měst a souvisejí i s výstavbou monofunkčních sídlišť.

Illner poukázal na to, že města, jež se v minulosti zaměřovala na určitou průmyslovou činnost, se nyní musejí orientovat jiným směrem, což se ne vždy daří. Útlum průmyslu a uzavření výrobních podniků výrazně postihly například Kladno, Ostravu, města podél Labe, ale třeba i Rožnov pod Radhoštěm. „Těch měst máme celou řadu. Některá se chytla, našla si nové příležitosti. Některá s tím ještě stále zápasí,“ poznamenal sociolog. Podotkl, že revitalizace často představuje i politický problém a jde o střet zájmů různých skupin - například památkářů a developerů.

Dvoudenní konference v budově Českého vysokého učení technického v Praze chce v prvé řadě oslovit představitele a pracovníky samospráv a institucí, kteří se revitalizačních projektů účastní. Loňského ročníku, jehož tématem byl rozvoj měst v odkazu přemyslovské tradice, se zúčastnilo přes 170 zástupců českých samospráv.