České lesy patří k nejpoškozenějším v Evropě

Praha – Nezdravá a neuvážená průmyslová výroba, se kterou se české lesy ještě nevypořádaly, řadí tyto ekosystémy mezi nejpoškozenější v Evropě. Nežádoucí tendence se v lesích navíc řetězí a často i malý problém pozvolna přerůstá v komplikace, se kterými si les sám nedokáže poradit. O ozdravení českých lesů bude usilovat Národní lesnický program, který bude mj. řešit způsoby zacházení s nemocnými stromy, potýkat se s nedostatkem listnáčů a přebytkem srnčí populace. Výčet potíží českých lesů je ale mnohem obsáhlejší.

„Nižší hladina emisí dusíku a síry v porovnání se stavem před 20 lety neznamená, že jsou lesy v dobrém stavu. Například v horských lesích stále přetrvává problém s kyselou depozicí,“ přiblížil tíživou situaci lesů Jakub Hruška z České geologické služby. Právě smrkové monokultury, které se vyskytují i mimo horské polohy, snadno podlehnou větru nebo kůrovci. A v českých lesích převládá právě smrk, který tvoří až 53 procent porostů. Kdyby byly české lesy v přirozeném stavu, na druhovém složení lesů by se smrk podílel pouhými 11 procenty. Tuto nevyváženost Jakub Hruška vysvětluje tím, že lesy mají špatné druhové složení. „Je v nich málo listnáčů. Druhové složení by mělo projít významným zlepšením, aby se lesy mohly vyvíjet lépe a především přirozeně,“ upřesnil Hruška.

Nová koncepce Národního lesnického programu, kterou připravují čeští přírodovědci ve spolupráci s lesníky, se bude mimo jiné zabývat právě druhovou rozmanitostí lesů. Vysazování dubů či buků ale naráží na přemnoženou zvěř. Listnaté stromky totiž srnkám chutnají mnohem více než smrčky. Lesníci výši škody, způsobené okusováním, odhadli na stovky milionů korun. Zvýšení podílu listnatých dřevin bude ale podle Miroslava Svobody z České zemědělské univerzity vyžadovat dlouhodobé snížení současných stavů zvěře.

Novou koncepci Národního lesnického programu v současné době projednává ministerstvo životního prostředí.