Odkaz díla J. A. Komenského připomíná pražská konference

Praha - 350 let od vydání didaktických spisů Jana Amose Komenského si připomínají účastníci mezinárodní konference, která se koná v Praze. Učitelé, komeniologové, filozofové i historici ze 30 zemí světa budou v pátek a v sobotu mluvit hlavně o vlivu Komenského myšlenek na současné vzdělávání.

Na 250 odborníků z Evropy, ale i z Asie nebo Ameriky také probere, jaký vliv mají na vzdělávání informační technologie a média. Na konferenci dorazí i potomci „učitele národů“ Jan Kallik a Valerie Kalliková, kteří žijí v USA.

Soubor spisů Opera didactica omnia byl vydán v Amsterodamu, podle odborníků má však kořeny v pracích, které Komenský napsal už před odchodem do exilu. Naznačuje v něm, jak vybudovat kvalitní vzdělávací systém. Jeho odkaz je aktuální v období, kdy školství prochází reformou.

Předchozí konference k výročí vydání spisu se uskutečnila v roce 1957 také v Praze. Znovu se tak setkají někteří komeniologové, kteří tehdy zahajovali svoji vědeckou dráhu.

Učitel, spisovatel, filozof i reformátor Jan Amos Komenský (1592 - 1670) je zakladatelem moderní pedagogiky. Ve svých pracích řešil všeobecné i některé speciální pedagogické a didaktické otázky, jazykovou metodiku. Dodnes se na výročí jeho narození 28. března slaví Den učitelů.

Zájemci o Komenského dílo mohou až do konce listopadu navštívit výstavu v prostorách Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze.