Financování české vědy čeká převrat

Praha - Vláda chystá největší převrat ve financování vědy od listopadu 1989. Rada pro vědu a výzkum dnes představila definitivní verzi chystané reformy s hlavním cílem „Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Od roku 1990 se vlády zavazovaly, že na vědu půjde 0,7 procenta HDP, zatím se to ale žádné nedařilo. Finanční prostředky na vědu se přitom s růstem HDP neustále zvyšují. Podle Lisabonské strategie by do roku 2010 měl každý stát dávat na výzkum jedno procento z veřejných prostředků. Premiér Topolánek proto slibuje jednotná pravidla pro rozdělování dotací a užší propojení se soukromými firmami.

„Mnoho státních i veřejných finančních prostředků nebylo dosud využíváno tak efektivně, jak bychom si představovali. Reforma by měla vést k podpoře toho nejlepšího, co máme,“ řekl předseda AV ČR Václav Pačes. Největší problém české vědy, který je nutno co nejrychleji řešit, je podle něj v téměř nulové podpoře soukromého sektoru.

Pro efektivnost celého systému je přitom důležité především vzájemné propojení oblasti výzkumu, vzdělávání a inovace, na kterém by se měl podílet právě veřejný i soukromý sektor. Prostředky investované do základního a aplikovaného výzkumu musí podle reformy přinášet nové poznatky a konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich realizace.

Hlavní změny proběhnou ve snížení počtu resortů, ze kterých se v České republice výzkum financuje. Ze současných 22 jich ve finální verzi bude polovina. „Celou reformu by mělo završit založení nové agentury, která by měla převzít podstatnou část administrativy z resortů technologické agentury ČR,“ uvedl ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj Marek Blažka.

Chystaná vládní reforma chce také přispět ke zvýšení úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky, technologiemi a službami a také intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.