Učitele pro 21. století hledají odborníci na konferenci v Praze

Praha - Zástupci vysokých škol vzdělávajících budoucí pedagogy, ministerští úředníci a učitelé ze základních a středních škol na právě probíhající konferenci diskutují o přípravě učitelů. Snaží se tak odpovědět na otázku, jak by měl vypadat Učitel ve 21. století. 

Problémem současných učitelů není odborná připravenost. Kvalitními znalostmi je podle Lucie Slejškové z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze dokážou vybavit všechny tuzemské vysoké pedagogické školy. V oblasti didaktické ale učitelé často mívají mezery. Odborníci se shodují na tom, že studentům učitelství chybí při studiu na vysokých školách více praxe. Potom často neví, jak s dětmi pracovat, jak vytvořit přátelskou atmosféru ve třídě, jak žáky hodnotit nebo jak pracovat s dětmi individuálně. Potíže mají učitelé i při prevenci šikany a dalších sociálně patologických jevů.

Konference se soustředí na reflexi současných potřeb učitelů, kteří by měli vedle oborových znalostí disponovat i dalšími, nadoborovými znalostmi a dovednostmi. Skupina expertů se teď pro ministerstvo školství snaží vytvořit standard učitelské profese, který má určit, co všechno musí budoucí učitel znát v okamžiku, kdy opouští vysokou školu. Ministerstvo tak usiluje o zlepšení komunikace se školami, které budoucí učitele připravují. Zodpovědnost za vzdělávání je dnes totiž roztříštěna mezi 9 pedagogických fakult a 33 dalších institucí.