V Česku přibývá odposlechů, firmy se bojí štěnic

Praha - Česko zaznamenává velký nárůst odposlechů, mnoho firem si tak najímá profesionální agentury, které štěnice vyhledávají - v kancelářích, domech i v autech. Ze zneškodňování odposlouchávacích zařízení se tak stává dobrý zdroj podnikání. Za nárůstem počtu štěnic stojí nižší pořizovací cena techniky a také vyšší konkurence firem, které tímto způsobem získávají citlivé informace o svých obchodních rivalech.

„Nejde o nic nepřirozeného, cena komponentů klesá, roste prosperita firem. Každý si uvědomuje, že informace mají svoji hodnotu, a proto si je musí bránit,“ vysvětluje Radek Zapletal, tajemník Unie soukromých bezpečnostních agentur ČR.

Odposlouchávají se obchodní informace, ale i soukromé až intimní záležitosti, kterými mohou být poté postižení vydíráni. Odborníci se ale shodují, že panika není na místě, jedná se podle nich o naprosto logický jev.

V průmyslové špionáži ale hraje velkou roli i kázeň pracovníků, konkurence může získávat informace přímo od nich osobně nebo odposloucháváním mimo prostory kanceláře firmy. Hledání a zneškodňování štěnic je totiž velmi nákladné, pohybuje se kolem tisíce korun na metr. Experti proto doporučují jednat o citlivých záležitostech pouze na omezeném prostoru, který se snáze kontroluje.