Ministerstvo mění plány - přehrada Nové Heřminovy zatopí jen část obce

Ostrava - Přehrada v Nových Heřminovech má zaplavit na 60 objektů obce, její centrum zůstane zachováno. Variantu menší přehrady dnes v Ostravě představil ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS). Ministerstvo upustilo od původní velké přehrady, která by zaplavila v údolí celou obec. S protipovodňovým řešením za téměř osm miliard korun souhlasí i ministerstvo životního prostředí. Rozhodnout má vláda. Proti výstavbě přehrady jsou obyvatelé Nových Heřminov i okolních obcí.

Zvolená menší varianta vodní nádrže si vyžádá částečné zaplavení obce, při kterém bude zaplaveno celkem 56 objektů včetně 24 rodinných domů. Původně měla pod vodou skončit celá údolní obec, v níž by o střechu nad hlavou přišlo zhruba 120 rodin. „Menší přehrada zahrnuje přírodě blízká opatření - například poldry, zatravnění a zalesnění. Zároveň počítá s dalšími protipovodňovými opatřeními v povodí Opavy - například v Zátoru, Krnově nebo Opavě bude rozšířeno koryto řeky,“ upřesnil ministr.

Výstavba přehrady by měla začít v roce 2015. Její součástí bude vybudování jižního obchvatu, který stavbu prodraží o necelé dvě miliardy korun oproti původnímu návrhu. „Přeložením silnice první třídy se v zachované části obce zklidní doprava, která bude odvedena mimo centrum,“ naznačil ministr. Z obce bude podle něj také sejmuta stavební uzávěra, která brání rozvoji Nových Heřminov už desítky let.

Podle starosty Nových Heřminov Radovana Jílky s výstavbou přehrady nesouhlasí drtivá většina starostů obcí z dotčeného regionu. „Pokud vláda rozhodne vynutit si vystěhování lidí v Nových Heřminovech, jsou obyvatelé obce rozhodnuti bránit se soudní cestou,“ uvedl starosta. Protipovodňovou ochranu lze podle něj řešit v každé obci individuálně, například hrázemi či výstražným systémem. Obcím také vadí, že všechny varianty počítající s přehradou ministerstvo připravovalo, aniž by přizvalo dotčené obce.

„Materiál jedu představit obcím dříve, než ho předložím vládě. Tento fakt hovoří o tom, že nejednáme bez nich,“ reagoval ministr. Gandalovič věří, že vlastníci rodinných domů a dalších objektů v Nových Heřminovech budou uvažovat o náhradách, které jim ministerstvo nabídne jako odškodnění za zaplavené nemovitosti. „Chápu, že je to bolestné řešení, protože obec přijde o svou část. Na druhé straně ale nepřestane existovat, bude nadále ochráněna před stoletou vodou a bude moci těžit z turistického ruchu, který přehrada přinese,“ řekl Gandalovič. Variantu přehrady vládě předloží během několika týdnů.

Podle generálního ředitele státního podniku Povodí Odry Pavla Schneidera menší nádrž ochrání obce i pod profilem přehrady na stejné úrovni jako zamítnutá varianta velké nádrže. „Pokud bude schválena menší přehrada, musejí být schváleny i prostředky na další protipovodňová opatření v povodí Opavy, a to nejen úpravy koryt, ale také bezpečnostní záchranný systém,“ upozornil moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský (ODS). Právě krajské zastupitelstvo v roce 2003 doporučilo ministerstvu velkou přehradu, která by zaplavila celé údolí i s Novými Heřminovy.

Místo plánované přehrady Nové Heřminovy
Místo plánované přehrady Nové Heřminovy