V návrhu novely zákona se počítá s kompletní revizí památkového fondu

Praha - Jedna z pracovních verzí nového památkového zákona, kterou připravuje ministerstvo kultury, počítá s revizí všech památek v Česku. Celý památkový fond, který čítá třicet sedm tisíc staveb a téměř milion položek mobiliárního fondu, musí být zrevidován do deseti let. Už teď se spekuluje, že v souvislosti s touto revizí může být až několik tisíc chráněných památek ze seznamu vyškrtnuto.

„Klášterní knihovny, soubor 102 hradů a zámků, jejich mobiliární fondy, korunovační klenoty, Karlův most, kostely, tvrze, lidová architekturu nebo kapličky. To je všechno, co spadá do kulturní ochrany,“ vypočítává položky možné revize mluvčí Národního památkového ústavu.

Někteří památkáři se už teď hrozí dopadů, pokud se revize nestihne. Kromě státu totiž velkou část památek vlastní církve, obce a také soukromé osoby. „Samozřejmě kdyby to přestalo být chráněno, tak přestane platit ta zásada, že registrovanou kulturní památku nelze natrvalo vyvézt do zahraničí,“ upozorňuje předseda českého národního komitétu ICOMOS - Mezinárodní rady památek a sídel Jiří Šulc.

Obavy památkářů o osud památek, které by byly vyškrtnuty ze seznamu chráněných památek, jsou oprávněné. Příkladem může být osud přerovské Koruny, kterou půl roku po vyřazení ze seznamu chráněných památek zbourala soukromá firma. Historická budova ustoupila obchodnímu centru.

„Slušně to nazvu sci-fi, je to nesmysl. Myslím si, že je to špatně. Za deset let to nikdo nemůže zvládnout. Vidím v tom určitý úmysl zbavit se některých památek. Místo toho abychom rozšiřovali okruh toho, co je pro tuto zemi obrovským bohatstvím, tak v tom vidím záměr vyškrtat, zlikvidovat a využít,“ komentoval stínový ministr kultury Vítězslav Jandák.
 
Podle ministra kultury Václava Jehličky je tento materiál polotovar a odmítá se k němu vyjádřit. Ministerstvo ale slibuje diskuzi nad věcným záměrem nového památkového zákona. Jeho hlavní teze chce zveřejnit během několika týdnů