Čeští archeologové hlásí objev století

Plzeň - Archeologové Západočeské univerzity v Plzni oznámili objev století, který podle nich svým významem přesahuje hranice Česka. Při průzkumech vypuštěného rybníka na úpatí stolové hory Vladař u Žlutic na Karlovarsku narazili na unikátní dřevěné konstrukce ze starší doby železné. Konstrukce jsou v místě mokřiny, kde dříve bývala bažina. Právě díky vysoké vlhkosti a jílům se podle vedoucího terénního výzkumu Libora Janíčka dřevěný systém zachoval. V nejbližších dnech se bude postupně odčerpávat voda z rybníka a dříve poničené konstrukce se zdokumentují.

„Takto zachované konstrukce v Čechách nemají obdoby, navíc v takovém množství,“ řekl. Podle analýzy jsou datovány mezi roky 777 až 390 před naším letopočtem. Konstrukce vytvářejí jakési komory, jež jsou vždy po několika sroubeny dohromady. Většina je vyplněna jílem. Podle Janíčka je pravděpodobné, že se takto stavitelé vyrovnávali s erozí svahu a mokřadem. „Zapuštěné piloty vyplněné jílem mohly sloužit ke zpevnění plochy a jako platforma pro domy. Některé z komor mohly být využity i jako studny,“ uvedl.

Podle archeologa je možné, že v oblasti jsou ještě další stovky takových konstrukcí. Zatím provedená sonda o rozměrech dva krát 4,5 metru ukázala minimálně čtyři komory, zhruba o dalších šesti až sedmi odborníci vědí. Objekty vytvářené z jednotlivých komor nejsou vzájemně propojeny. „Je možné, že se to stavělo postupně, kácely se určité části lesa. Vzdálenost mezi jednotlivými sestavami není podle dosavadních zjištění velká, například jen 20 centimetrů,“ dodal.

První analýzy ukazují, že bylo dřevo na stavby použito ze stejného dubového lesa. Na dřevěných konstrukcích je patrné i užití nebozezu, údajně i pily. „Dřevěné prvky překvapují svou uniformitou, jako by vyjely z katru,“ dodal. Podle Pavla Vařeky z katedry archeologie jsou zatím odhady rozsahu opatrné. „Nevíme, zda to bude na ploše 50 krát 50 metrů nebo v rozsahu několika hektarů. Nicméně se jedná o evropský unikát,“ uvedl.

Nový evropský unikát 

Katedra, která zatím platí výzkum z peněz určených na několikaletý výzkumný záměr, připravuje publikaci do Anglie, kde chce unikátní objev zveřejnit. Požádá také o grant zaměřený na nedestruktivní průzkum a pokusí se získat i nadnárodní grant z EU a zapojit do výzkumu univerzity z celé Evropy. Se zveřejněním objevů ve čtvrtém podhradí Vladaře univerzita čekala, až bude mít přesnou dataci.

Nyní pracuje na digitálním modelu terénu a situací, snaží se spolupracovat s Archeologickým ústavem a regionálními muzei. „Vladař je něco jako Pražský hrad v pravěku. Už nyní je to minimálně objev století v ČR a také evropský unikát. Rovnat se mu může jen několik lokalit v Evropě, jako třeba polská Biskupin, kde kolegové prozkoumali celé dřevěné město,“ dodal archeolog.

První archeologové začali stolovou horu zkoumat už v 19. století. Moderní průzkum se dělal na jejím vrcholu v letech 2002 až 2006. Výsledky ještě odborníci zpracovávají.