Strojvůdci si stěžují na zarostlé značení

Praha - Čeští strojvůdci si často stěžují, že kvůli přerostlým stromům nebo neprosekaným keřům na mnoha místech nevidí na návěstidla nebo semafory, což může být na dráze nebezpečné. Jenže údržbu u Českých drah má nově na starosti Správa dopravní a železniční cesty, která tvrdí, že ve věci není problém.

„Když je rychlostník zarostlý v křoví, tak mě to nevzrušuje, ale návěstidlo, podle kterého se musím řídit - to je, jako byste do poslední chvíle neviděli přes křižovatku,“ vysvětluje strojvůdce Miroslav Šecl.

Podle Federace strojvůdců je zarostlé značení na každé páté trati v Česku. Od léta má tento problém na starost Správa železniční a dopravní cesty, která prý od Českých drah od začátku července dostala jen za pražské depo 24 upozornění na zakryté značení.

Správa železniční a dopravní cesty sice přiznává, že zvláště regionální tratě zarostlé jsou, ale dvakrát do roka se prohlíží a nalezené závady se ihned odstraňují. O žádný velký problém se tedy nejedná. „Nemělo by to být nebezpečné, protože strojvedoucí, pokud nevidí návěstní znak nebo semafor, má za povinnost zastavit a přesvědčit se,“ říká k tomu Anna Kodysová ze Správy dopravní a železniční cesty.

České dráhy ale trvají na tom, že špatný stav je třeba uvést do pořádku. „Vyzveme provozovatele, aby odstranil nedostatek a pokud tak neučiní, můžeme dát Drážnímu úřadu podnět pro zahájení správního řízení a ten udělí pokutu nebo odejme licenci,“ uvedl náměstek Drážní inspekce Jan Kučera.

Federace strojvůdců chce nyní zmapovat všechny tratě v Česku, které mají se zarůstáním návěstidel problém, a pokud poté Správa dopravní a železniční cesty nesjedná nápravu, obrátí se prý na inspektoráty bezpečnosti práce.