Případy sexuálního zneužívání dětí má vymýtit projekt s názvem „Nás se to týká“

Praha - Česká rada dětí a mládeže chystá nový projekt s názvem "Nás se to týká". Jeho cílem je zdůrazňování problému sexuálního zneužívání dětí na akcích připravovaných pro mláděž. Podle zástupců a představitelů rady počet případů sexuálního zneužívání ze strany vedoucích nejrůznějších oddílů a zájmových kroužků není vysoký. Každý viník ale pošpiní a znehodnotí práci ostatních dobrovolníků, kteří s dětmi ve svém volném čase pracují.

Projekt by měl sestávat z několika částí, nejdůležitější zřejmě bude vyškolení tzv. koordinátorů prevence. „Budou dostatečně kompetentní k tomu, aby se u nich mohly shromažďovat informace, které by mohly směřovat ke zjištění sexuálního zneužívání. Do sdružení přes ně naopak půjdou informace o tom, jak zneužívání čelit,“ informoval vedoucí projektu Jiří Zajíc.

Dále by měly být zhotoveny metodické materiály pro vedoucí, ve kterých budou popsány techniky vhodné spolupráce s dětmi. Plánuje se také vytvoření speciálních programů, které děti naučí lépe čelit sexuálnímu obtěžování a zneužívání. Rada zdůrazňuje i důležitou roli rodičů. „Mnoho věcí by se nemuselo stát, kdyby se rodiče alespoň základně zajímali o to, jak to tam vypadá, co tam děti provádí,“ domnívá se předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.   

Do konce letošního roku má proběhnout série seminářů vedených experty na danou problematiku. Projekt by měl přejmout i zahraniční zkušenosti, především z Bavorska, kde už takový program probíhá zhruba 10 let. Pro rodiče vydává rada i doporučení, jak postupovat při výběru mimoškolních aktivit.

Děti
Děti