Plzeňské onkologické oddělení získalo prestižní evropskou značku

Plzeň - Hematologicko-onkologické oddělení plzeňské fakultní nemocnice získalo nejvyšší evropskou akreditaci kvality a bezpečnosti péče pro transplantace kostní dřeně (JACIE). Stalo se prvním nositelem ocenění v Česku a zařadilo se mezi 59 středisek v zemích západní Evropy. Podle slov primáře Vladimír Kozy se certifikát vztahuje na transplantace dřeně, na odběry krvetvorných buněk a na jejich zpracování.  

Oddělení se na akreditaci připravovalo tři roky. Pro její získání je mimo jiné nezbytností provádět dostatečný počet výkonů ročně, trvale vzdělávat své lékaře i zdravotní sestry, pravidelně kontrolovat kvalitu a dodržovat moderní a bezpečné medicínské postupy. „Akreditace byla osobně na místě prověřována třemi nezávislými inspektory, kteří pověřovali každý aspekt našeho programu,“ řekl vedoucí lékař Pavel Jindra.

Kromě tohoto ocenění získalo středisko ještě evropskou akreditaci laboratoří pro vyšetřování shody transplantačních znaků dárce a příjemce. V Evropě má tuto akreditaci na 200 laboratoří, z toho deset v ČR. V Plzni zároveň přičiněním lidí z oddělení nemocnice funguje Český národní registr dárců dřeně. Tento registr má jako jediný ve východní Evropě akreditaci Světové asociace dárců dřeně. Získal ji jako čtvrtý na světě, dosud má akreditaci 14 registrů. Bližší informace o středisku lze najít na jejich webových stránkách.

Všechna tři ocenění pro jedno centrum považuje primář Koza za světový unikát. „Tím, že máme všechny tři tyto prestižní akreditace uznávané na celém světě, jsme světovým unikátem. Ve světě jsou často tyto činnosti na různých pracovištích, ne jako u nás na jednom oddělení. Naši pacienti mají garantovanou maximální možnou kvalitu a bezpečnost práce v celém programu transplantace krvetvorných buněk,“ uvedl primář.