Senát schválil přístup ČR ke smlouvě ESA o utajování informací

Praha - Senát dnes vyslovil souhlas s přistoupením České republiky ke smlouvě mezi členskými státy Evropské vesmírné agentury (ESA) o ochraně a výměně utajovaných informací. Členem exkluzivního klubu ESA se Česko stalo 12. listopadu, kdy byla smlouva o přístupu Česka k úmluvě ESA uložena do úschovy na francouzském ministerstvu zahraničí. Souhlas s přístupem ČR ke smlouvě o ochraně a výměně utajovaných informací vyslovila jednaosmdesátičlenná horní parlamentní komora většinou 56 hlasů.

Přistoupení ke smlouvě je podle vicepremiéra Alexandra Vondry důležité nejenom kvůli samotnému členství v ESA a spolupráci při kosmickém výzkumu, ale také proto, že se Česko uchází o umístění sídla dozorčího úřadu Galileo. Tento úřad má spravovat navigační systémy Egnos a Galileo a vzhledem k roli ESA v těchto programech se předpokládá vzájemná úzká spolupráce, která bude vyžadovat výměnu informací. Proto je uzavření smlouvy důležitým prvkem úspěšné kandidatury Česka na sídlo dozorčího úřadu, vysvětloval vicepremiér.

Přistoupení ČR ke smlouvě o ochraně a výměně utajovaných informací ESA nabude účinnosti 30 dní poté, co bude uložena u depozitora, jímž je francouzská vláda, uvedl Vondra. Česko se stalo členem ESA jako první ze zemí bývalého socialistického bloku. Stoupla tím atraktivita republiky v oblasti vědecko-výzkumných i průmyslových aktivit. Českým firmám a organizacím se otvírá cesta k využití know-how, kterým disponuje ESA a organizace s ní přímo spolupracující. České firmy tak budou mít snadnější přístup k novým technologiím a vědeckým poznatkům.

ESA

ESA je mezinárodní mezivládní organizací pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií. Jejími plnoprávnými členy jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Británie a nyní i ČR. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada.